Apotekssektionen

Apoteksektionen är förbundets största sektion, här finns majoriteten av våra medlemmar. Apotekssektionen består av medlemmar som arbetar inom apoteksvärlden, hos arbetsgivare som har apotekstillstånd.

Apoteksektionens medlemmar finns hos olika arbetsgivare och inom olika verksamhetsområden exempelvis: öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, djurapotek, dosverksamhet, distanshandel och apoteksföretagens huvudkontor/servicekontor. Den största andelen medlemmar finns inom öppenvårdsapotek.

Här hittar du kontaktuppgifter till din lokala akademikerförening

Apoteksektionens mål och vision

  • Vara det självklara valet av fackförening för landets apotekare och receptarier inom apoteksverksamheten.
  • Stärka farmaceuter i sin yrkesroll, våga stå emot tidspress visa att farmaceuter behövs
  • Alla medlemmar ska veta vilken förtroendevald de ska vända sig till med frågor och synpunkter
  • Sveriges Farmaceuter satsar på akademikerföreningarna och utbildar förtroendevalda
  • Synliggöra akademikerföreningarna och apotekssektionen för våra medlemmar 

Om Apotekssektionens styrelse

Apoteksektionens styrelse har 4-6 styrelseledamöter, som representerar olika akademikerföreningar. Apoteksektionen arbetar både med fackliga frågor och med professionsfrågor för farmaceuter. 

Styrelsen sammanträder ca en gång per månad och har ca två fysiska möten per termin.

Styrelsens uppgifter

  • Utgöra forum för diskussioner av frågor inom apoteksverksamheten
  • Vara remissinstans för apoteks- och läkemedelsfrågor.
  • Bereda frågor som rör avtal.
  • Apotekssektionen utgör del av avtalsdelegation i kollektivavtalsförhandlingar.

Apoteksektionen har, liksom övriga sektioner en representant i förbundsstyrelsen.

Apotekssektionens styrelse för perioden 2016-2018

Kinda Zayen, leg apotekare, ordförande
Tel 073-9377898 
kinda_zayen@]hotmail.com

Shahin Ghafari, leg receptarie
Tel 070-4048511 
shahin.ghafari@apotekhjartat.se

Karin Gummesson, leg receptarie
karin.gummesson@apotekhjartat.se

Nya ledamöter

Anna Eriksson, leg. receptarie, Apotekstjänst, Stockholm

Gunilla Johansson, leg. receptarie, Apoteket AB, Umeå

Josefina Lindstén, leg. apotekare, Lloyds Apotek AB, Kållered

Erik Andersson, leg. apotekare, Kronans Apotek, Eskilstuna

Shabnam Hashem, leg receptarie, Kronans Apotek
shabnam.hashem@gmail.com 

Catharina Möller, leg receptarie, kandidat farmaci, LloydsApotek Uppsala
catharina.moller@telia.com

Katty Gustafsson, leg receptarie, Apoteket AB
gh_katty@yahoo.se


Följande ledamöter lämnar sitt uppdrag

Solwig Käll-Stigsson, Christoffer von Schwerin och Xuan Trinh.
Sveriges Farmaceuter tackar dem för deras tid och engagemang!