Apotekssektionen

Apoteksektionen är förbundets största sektion, här finns majoriteten av våra medlemmar. Apotekssektionen består av medlemmar som arbetar inom apoteksvärlden, hos arbetsgivare som har apotekstillstånd.

Apoteksektionens medlemmar finns hos olika arbetsgivare och inom olika verksamhetsområden exempelvis: öppenvårdsapotek, sjukhusapotek, djurapotek, dosverksamhet, distanshandel och apoteksföretagens huvudkontor/servicekontor. Den största andelen medlemmar finns inom öppenvårdsapotek.

Här hittar du kontaktuppgifter till din lokala akademikerförening

Apoteksektionens mål och vision

  • Vara det självklara valet av fackförening för landets apotekare och receptarier inom apoteksverksamheten.
  • Stärka farmaceuter i sin yrkesroll, våga stå emot tidspress visa att farmaceuter behövs
  • Alla medlemmar ska veta vilken förtroendevald de ska vända sig till med frågor och synpunkter
  • Sveriges Farmaceuter satsar på akademikerföreningarna och utbildar förtroendevalda
  • Synliggöra akademikerföreningarna och apotekssektionen för våra medlemmar 

Om Apotekssektionens styrelse

Apoteksektionens styrelse har 4-6 styrelseledamöter, som representerar olika akademikerföreningar. Apoteksektionen arbetar både med fackliga frågor och med professionsfrågor för farmaceuter. 

Styrelsen sammanträder ca en gång per månad och har ca två fysiska möten per termin.

Styrelsens uppgifter

  • Utgöra forum för diskussioner av frågor inom apoteksverksamheten
  • Vara remissinstans för apoteks- och läkemedelsfrågor.
  • Bereda frågor som rör avtal.
  • Apotekssektionen utgör del av avtalsdelegation i kollektivavtalsförhandlingar.

Apoteksektionen har, liksom övriga sektioner en representant i förbundsstyrelsen.

Apotekssektionens styrelse för perioden 2018-2020
Ordförande

Karin Gummesson, leg receptarie, karin.gummesson@apotekhjartat.se

Ledamöter

Roshanak Jabbari, leg apotekare, Apotek hjärtat, Göteborg

Per Karlsson, leg apotekare, Apoteket AB, Gränna

Gunilla Johansson, leg receptarie, Apoteket AB, Umeå

Aida Redzic, leg apotekare, Kronans apotek, Sundbyberg

Erik Andersson, leg apotekare, Kronans apotek, Eskilstuna

Frida König, leg receptarie, APL Stockholm, Stockholm 

 

Följande ledamöter lämnar sitt uppdrag

Kinda Zayen, Shahin Ghafari, Anna Eriksson, Josefina Lindstén, Shabnam Hashem, Catharina Möller, Katty Gustafsson. Sveriges Farmaceuter tackar dem för deras tid och engagemang!