Organisation och uppbyggnad

Sveriges Farmaceuters verksamhet bedrivs på arbetsplatser, inom sektioner, fullmäktige, förbundsstyrelse och kansli. Förbundets arbete genomförs genom akademikerföreningar, central valberedning, förbundsstyrelse och fullmäktige, regionala samordnare samt genom sektioner.

Akademikerföreningar och Sacoråd

Akademikerföreningen eller Sacorådet är din lokala fackklubb och jobbar för att tillvarata dina intressen. Har du som medlem frågor kring din anställning eller förhållanden på din arbetsplats är det till din akademikerförening eller ditt Sacoråd du först vänder dig.

Här kan du läsa mer om akademikerföreningar och Sacoråd

Centrala valberedningen

Centrala valberedningen har till uppgift att nominera ledamöter till förbundsstyrelsen och sektionsstyrelserna. Valberedningen väljs av fullmäktige.

Sektioner

Genom den riksomfattande sektionsindelningen (apotek, industri, offentliganställda och studenter) ska medlemmar inom respektive område kunna diskutera de frågor som är aktuella just för dem.

Läs mer om respektive sektion:
Apotekssektionen
Industrisektionen
Offentligsektionen
Studentsektionen

Förbundsstyrelse och fullmäktige

De olika sektionerna är representerade i fullmäktige, förbundets högsta beslutande organ, och i förbundsstyrelsen. Detta bidrar till att förbundet kan driva frågor som är relevanta för farmaceuter oavsett var de är yrkesverksamma.

Här kan du läsa mer om förbundsstyrelsen

Regionala samordnare

Varje län ska ha en regional samordnare som ansvarar för att genomföra lokala seminarier och möten för medlemmarna inom sitt län tillsammans med den centrala regionsamordnaren på kansliet. 

Här kan du läsa mer om rollen som regional samordnare