">

Medlemsregister

Medlemskap, medlemsansökan, avgifter, registeruppgifter, lösenord samt adress- och prenumerationsärenden för Svensk Farmaci

Till vårt medlemsregister vänder du dig med frågor om ditt medlemskap, ansökningar, avgifter, registeruppgifter, lösenord samt adress- och prenumerationsärenden för tidningen Svensk Farmaci.

Ordinarie telefontider: 
Måndag: 09:30-15:00
Tisdag: Ingen telefontid
Onsdag: 09:30-12:00 samt 17:00-19:00 varannan onsdag jämna veckor
Torsdag: Ingen telefontid
Fredag: 09:30-12:00

E-post:

medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se