">

Arbetsgivare, myndighet och övriga frågor

Om det finns en lokalförening/råd på arbetsplatsen bör du kontakta den i första hand. Be din HR-avdelning om kontaktuppgifter, eller Sveriges Farmaceuter om du är arbetsgivare på en mindre organisation och inte har uppgifterna till hands.

Om din organisation vill förhandla i en fråga som rör en medlem i Sveriges Farmaceuter där en lokalförening/råd saknas, är du välkommen att mejla oss.

Dokument för förhandlingsframställan PDFDokument för förhandlingsframställan Word

Kontakt med lokalföreningar/råd eller förhandlingsframställan

Om det finns en lokalförening/råd på arbetsplatsen bör du kontakta den i första hand. Be din HR-avdelning om kontaktuppgifter, eller Sveriges Farmaceuter om du är arbetsgivare på en mindre organisation och inte har uppgifterna till hands.

Om din organisation vill förhandla i en fråga som rör en medlem i Sveriges Farmaceuter där en lokalförening/råd saknas, är du välkommen att mejla oss.

Dokument för förhandlingsframställan PDFDokument för förhandlingsframställan Word