">

Farmaceutfilmen: Vår kunskap ger dig bättre hälsa

 

Ett av Sveriges Farmaceuters uppdrag är att säkerställa att arbetsgivare, beslutsfattare, politiker och allmänhet känner till våra medlemmars kompetens så att den utnyttjas till fullo på arbetsmarknaden. Ett optimalt användande av apotekares och receptariers kompetens är samhällsekonomiskt viktigt och kommer patienter till gagn.

Vi har som ett led i detta arbete, tagit fram en film. Filmen skildrar fyra farmaceuter inom olika områden vars kunskap på olika sätt bidrar till bättre hälsa för människor.   

Filmen finns i tre olika format:

Version 1: Kort version, 36 sekunder

Version 2: originalversion, 2:30

Version 3: originalversion med engelsk text, 2:30

Du får gärna använda dig av filmen med syfte att marknadsföra den farmaceutiska professionen. Om du delar filmen på sociala medier, får du dessutom gärna tagga oss med @SverigesFarmaceuter. 

 Bilder att använda vid marknadsföring av filmen 

  Klicka här för att ladda ner bilden
   Klicka här för att ladda ner bilden 
   Klicka här för att ladda ner bilden

 

Texter att använda vid marknadsföring av filmen

Farmaceutens kunskap ger dig bättre hälsa! Se Sveriges Farmaceuters video om professionen här: ”

Vet du vad en farmaceut gör? I Sveriges Farmaceuters film kan du se farmaceuter inom 4 olika områden som alla bidrar till att ge människor bättre hälsa.”

Önskar du skriva en egen text, går även detta bra. I övrigt önskar vi att du, vid delning av filmen genom sociala medier, taggar Sveriges Farmaceuter, @SverigesFarmaceuter