">

Stadgar

Stadgar för Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuters stadgar röstades igenom under extra fullmäktige den 22–23 november 2019. Stadgarna fastslår bland annat förbundets uppgifter, hur medlemskapet skall fungera, hur förbundet organiseras och styrs. De nya stadgarna gäller från den 1 januari 2020.

Från och med ordinarie fullmäktige 2022 kommer mandatperioderna att bli treåriga, i enlighet med de nya stadgarna.

Förbundsstadgar Sveriges Farmaceuter, antagna 22–23 november 2019