Frågor eller synpunkter på stadgarna?

Kontakta förbundsordförande Kristina Billberg:

Kristina.billberg@sverigesfarmaceuter.se
0709-39 99 01