Stadgar

Stadgar för Sveriges Farmaceuter

Här hittar du Sveriges Farmaceuters stadgar. Stadgarna röstades igenom under det extra fullmäktige, 22-23 november 2019 och fastslår förbundets uppgifter, hur medlemskapet skall fungera, hur förbundet organiseras och styrs, och mycket mer. De nya stadgarna gäller från den 1 januari 2020, med undantag för val där tidigare mandatperioder om 2 år gäller även för val under 2020.

Från och med ordinarie fullmäktige 2022 kommer mandatperioderna att bli treåriga, i enlighet med de nya stadgarna.

Förbundsstadgar Sveriges Farmaceuter, antagna 22-23 november 2019