Stadgar

Stadgar för Sveriges Farmaceuter

Här hittar du Sveriges Farmaceuters stadgar. Stadgarna röstades igenom under fullmäktige, 25 november 2016 och fastslår förbundets uppgifter, hur medlemskapet skall fungera, hur förbundet organiseras och styrs, och mycket mer. Nya stadgar kommer att diskuteras vidare under extrainsatt Fullmäktige under 2019.

Stadgar för Sveriges Farmaceuter, antagna 25 november 2016

Stadgar per sektion, Sveriges Farmaceuter

Stadgar för Apotekssektionen, antagna 25 november 2016

Stadgar för Industrisektionen, antagna 25 november 2016

Stadgar för Offentligsektionen, antagna 25 november 2016

Stadgar för Studentsektionen, antagna 25 november 2016