">

15 oktober 2015, 10:22

Föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Remissen handlar om att man vill renodla hanterandet av lex Maria i två författningar. En som handlar om anmälningsplikt och en som handlar om hur man gör själva utredningen. Denna remiss handlar om den som rör anmälningsplikt för tidigare var författningen uppblandad med flera ”allmänna råd” och det tycker IVO  blir för rörigt, man vill bara ha föreskrifter.

Vi föreslår att det bästa borde vara att lägga ihop två författningar till en som tar upp både anmälningsplikt och utredningsansvar.

Remissvar Föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador 20151014

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...