">

01 september 2015, 17:02

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna

Remissvar som rör slutrapporten från TLV om Rx-läkemedel utanför läkemedelsförmånerna, sk U-läkemedel.

Vi har invänt mot att man använder begreppet apotekspersonal på flera ställen istället för det mer korrekta apoteksfarmaceuter.

I korthet lyder förslagen:

  • Möjlighet till utbyte även för läkemedel som inte ingår i förmånerna.
  • Bildandet av en oberoende priswebb med relevant myndighet som ansvarig. Detta kräver en lagändring så att apoteksaktörer måste lämna prisuppgifter.
  • Att prisinformation för läkemedel som inte ingår i förmånerna synliggörs för förskrivare i förskrivarstöden.
  • Kodning av offentligt finansierade läkemedel och smittskyddsläkemedel.
  • Att läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen ska hanteras inom förmånerna i de fall de har fått ett förmånsgrundat pris

Alltså flera förslag än bara möjlighet till byte även för U-läkemedel som ges. Exempelvis synliggörandet av priser och kodning för att myndigheter bättre ska kunna följa förskrivningen av U-läkemedel och sml- läkemedel för uppföljningsmöjligheter idag är minimal på grund av svårigheter att se dessa läkemedel i statistiken.

Lite kort om förslag på svar från oss:

Möjlighet till byte från U-läkemedel till förmånsläkemedel kommer helt klart lösa vissa problem men det kommer inte minska antal diskussionstillfällen som handlar om ekonomi/utbytessystemet etc.

Man föreslår att bedömningen av om läkemedel som har vissa indikationer som subventioneras inom förmånen ska göras av farmaceuten. Om indikationen inte finns så ska läkemedlet expedieras utan förmån. Vi tillstyrker att detta åligger farmaceuten att avgöra men menar att om indikation inte finns på receptet blir det alltid inom förmånen, för att apoteksfarmaceuterna inte ska behöva ta den diskussionen också. Det är ju svårt att veta om patienten har fått läkemedlet för en indikation om som ska subventioneras eller inte, särskilt om ändamålet med behandlingen inte står i doseringstexten.

Remissen föreslår en priswebb som ska finnas tillgänglig för allmänhet att jämföra priser mellan aktörer. Denna priswebb måste instiftas av en oberoende aktör, det vill säga lämplig myndighet. Finns både för- och nackdelar med detta men fördelarna med en oberoende aktör övervinner.

Man föreslår också att förskrivaren genom en knapp/länk i sitt förskrivarstöd ska få tillgång till alla priser. Det är ju i och för sig ingen nackdel om förskrivaren hade tillgång till detta men det sannolika är att det i dagsläget finns en uppsjö av högre prioriterade justeringar i journalsystemen än en sådan knapp, särskilt om en priswebb blir verklighet.

Remissvar Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna 150901

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...