">

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att försöka öka antalet ämneslärare i grundskolan med behörighet inom naturvetenskapliga ämnen och teknik.

Det handlar om att snabbutbilda personer med forskarexamen och dessutom erbjuda möjlighet till finansering under studieperioden. Vi tycker att det är ett bra förslag, men pekar på det faktum att man endast räknar med att utexaminera 250 lärare under en femårsperiod, Vi föreslår på sikt skapa tjänster på grundskolenivå med viss tid avsatt för forskning.

Remissvar 151216 Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...