">

12 juni 2015, 15:27

Patientrörlighet inom EES

Bakgrunden är att Sverige har fått kritik från Europeiska kommissionen där man menar att det fortfarande saknas vissa åtgärder i svensk författning för att införliva ett flertal artiklar i direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård.

Nu har Socialdepartementet gett tre förslag för att komma tillrätta med situationen. Förbundet har inget att invända mot föreslagna förändringar.

Remiss Patientrörlighet inom EES 150612

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...