">

15 oktober 2015, 10:28

Ny säkerhetslösning

Denna remiss handlar om att TLV vill förenkla det elektroniska system man har för ansökningar. Det man har idag är inte användarvänligt och det man föreslår verkar vara en klar förbättring.

Sveriges Farmaceuter har inga synpunkter på nämnda förslag.

Remissvar Ny säkerhetslösning 20151014

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...