">

12 juni 2015, 15:24

Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd

Vad gäller lm för djur föreslås att veterinärerna inte ska få möjlighet att få apotekstillstånd, att inga särskilda djurapotek ska tillåtas och att veterinärer ska märka sina förskrivningar med veterinärnummer för att möjliggöra uppföljning och flera andra förslag av mer administrativ karaktär. 

Maskinell dos är väl det mest kontroversiella att dosaktörer ska få möjlighet att förhandla om läkemedel utifrån ett särskilt takprissystem och att handelsmarginalen ska ses över även där. Dessutom ger man ett förslag/bedömning att ett krav på läkemedelsgenomgångar för dospatienter ska införas i författningarna. Utredningen stänger också dörren för utländska aktörer att verka på dosmarknaden.

Läkemedel för sällsynta tillstånd föreslås prisförhandlas enligt en särskild ordning med särskilda villkorade krav på uppföljning etc.

Remiss Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd 150612

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...