">

23 oktober 2015, 13:49

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Vi tycker, till skillnad från Läkemedelsverket, att det finns ett "generiskt förhållningssätt" hos förskrivare och farmaceuter.

Läkemedelsverket menar man idag saknar kunskap om betydelsen av generisk förskrivning för patientsäkerheten. Vi anser att det är ett märkligt sätt att resonera då man uppenbart har ett system med generiskt utbyte där man inte heller vet effekterna på patientsäkerhet. 

Läkemedelsverket låter antyda att möjligheten för farmaceuter att byta till ett ”tredje alternativ” det vill säga annat alternativ än periodens vara eller förskrivet läkemedel, riskerar att driva upp priser och därmed påverka den totala prispressen. Vi finner argumentationen anmärkningsvärd.

Remissvar 151023 Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...