">

30 mars 2015, 10:59

Generisk förskrivning

Idag har vi svarat på en principiellt viktig remiss rörande generisk förskrivning.

Frågan om generisk förskrivning har utretts tre gånger med lite olika utgångspunkter från samhällsekonomiska konsekvenser till patientsäkerhetsmässiga konsekvenser.

I den första utredningen kom LV fram till att inte rekommendera generisk förskrivning för det var inte samhällsekonomiskt försvarbart. I den andra utredningen kom man fram till ett spår med möjlighet med generisk förskrivning med möjlighet att skriva specifik produkt men eftersom de åtgärder, bland annat IT-mässiga, som måste till ansågs alltför omfattande valde man ändå att lägga frågan på is.

Denna tredje gång väljer man att helt konkret avråda från generisk förskrivning eftersom man inte tror att detta är gynnsammare än dagens system ur ett patientsäkerhetsmässigt perspektiv. Däremot föreslår man ett flertal åtgärder för att förbättra situationen så som den är idag.

Förbundet förespråkar generisk förskrivning men med möjlighet till att förskriva specifik produkt, liksom var fallet i utredning nr. 2. Vi tror att det bland annat kan finnas fördelar med generisk förskrivning i det att alla ”talar samma språk” men inser också att det kommer att finnas produkter där det är svårt att förskriva generiskt. Vi tror också att det ökar möjligheterna för farmaceuter att välja friare vid farmaceutkryss, eftersom man idag är bunden till att välja antingen det förskrivna märket eller periodens vara.

Läs hela remissvaret här

Har du frågor om remissvaret, kontakta Clary Holtendal, professionsutvecklare.
E-POST clary.holtendal@sverigesfarmaceuter.se
TEL 08-507 999 06 

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...