">

09 mars 2015, 13:09

Förslag till reviderad GPP

Detta är inte en remiss i vanlig ordning från något departement eller myndighet utan här har Apoteksföreningen begärt synpunkter på den uppdaterade GPP:n (Good Pharmacy Pracitce) som man nu färdigställer. Här är vårt svar som vi skickade in idag.

Läs hela remissvaret här

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...