">

09 januari 2015, 14:50

Apoteksombud

Sveriges Farmaceuter har besvarat en remiss rörande en rapport från LV som rör apoteksombud.

Idag har Apoteket AB ensamrätt, en kvarleva från monopoltiden, på apoteksombud. Men i och med halvårsskiftet 2015 så försvinner den ensamrätten och LV har nu utrett hur man skulle kunna lösa frågan efter det.

Förslaget innebär i korthet:

  • Att ombudsverksamheten ska finnas kvar även efter halvårsskiftet.
  • Att alla aktör (alltså inte bara Apoteket AB) ska kunna driva ombud, efter anmälan till LV.
  • Att det då är öppenvårdsapoteket som ansvarar för verksamheten. Ett konkret exempel på det är att LMA blir ansvarig även för ombudets verksamhet.
  • Receptfritt som finns på apoteket ska även kunna säljas hos ombudet.

Förbundet avstyrker det förslag som LV ger om att ombudet ska få sälja alla receptfria läkemedel som det ansvariga öppenvårdsapoteket säljer, i enlighet med vad vi skriver i Nollvisionen.

Läs hela remissvaret här.

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...