">

28 maj 2015, 14:19

Införlivande av tobaksproduktdirektivet

En remiss som kanske ligger utanför vårt sedvanliga intresseområde men eftersom e-cigaretter inkluderas i uppdraget så valde vi att titta på denna.

Remissen handlar alltså om införlivande av tobaksproduktdirektivet (EU-direktiv) i Sverige.

När utredningen kom ut så var det inte fastslaget huruvida e-cigaretter var att betrakta som läkemedel eller inte men i mars kom en dom från kammarrätten i Stockholm där det konstaterades att det är läkemedel.

Självfallet uppkommer ju frågor efter detta beslut men hur man än vänder och vrider på det så kan man inte begära att utredarna skulle ta upp detta i sin utredning och då faller vitsen för oss att ha några särskilda synpunkter på just denna remiss eftersom den omfattar tobaksprodukter.

Remiss om införlivande av tobaksproduktdirektivet 150513

Nyheter

22 januari 2016, 14:07

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

16 december 2015, 21:21

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

15 december 2015, 21:56

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...