">

Remissvar 2015

Promemoria om sammansättningen i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

22 januari 2016, 14:07

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter h...

Särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med Forskarexamen

16 december 2015, 21:21

Här kommer ett remissvar, via Saco, med ett konkret förslag från Utbildningsdepartementet för att...

Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

15 december 2015, 21:56

En remiss som handlar om att tillföra vissa substanser såsom narkotika och inget att orda om. Vi...

Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2016:x)

15 december 2015, 21:46

Förslag om en nygammal föreskrift som reglerar utlämnande av läkemedel och teknisk sprit. Den...

Om förordnande och utlämning av narkotikaklassade läkemedel för behandling av opiatberoende

10 november 2015, 11:27

Denna remiss handlar om förändrade föreskrifter för behandling av opiatberoende. Förändringarna ä...

Nästa fas i e-hälsoarbetet

27 oktober 2015, 11:03

En omfattande remiss med en mängd förslag rörande e-hälsa. I vårt svar har vi valt att endast...

Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

23 oktober 2015, 13:49

Vi tycker, till skillnad från Läkemedelsverket, att det finns ett "generiskt förhållningssätt" ho...

Ny säkerhetslösning

15 oktober 2015, 10:28

Denna remiss handlar om att TLV vill förenkla det elektroniska system man har för ansökningar. De...

Föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

15 oktober 2015, 10:22

Remissen handlar om att man vill renodla hanterandet av lex Maria i två författningar. En som...

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna

01 september 2015, 17:02

Remissvar som rör slutrapporten från TLV om Rx-läkemedel utanför läkemedelsförmånerna, sk...

Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel

01 september 2015, 16:58

Idag är det lite olika vad gäller hur landstingen faktureras för smittskyddsläkemedel. Det vill...

Patientrörlighet inom EES

12 juni 2015, 15:27

Bakgrunden är att Sverige har fått kritik från Europeiska kommissionen där man menar att det...

Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd

12 juni 2015, 15:24

Vad gäller lm för djur föreslås att veterinärerna inte ska få möjlighet att få apotekstillstånd,...

Ny läkarutbildning

12 juni 2015, 15:16

Bakgrunden är Yrkeskvalifikationsdirektivet och en flerårig diskussion om huruvida den svenska...

Införlivande av tobaksproduktdirektivet

28 maj 2015, 14:19

En remiss som kanske ligger utanför vårt sedvanliga intresseområde men eftersom e-cigaretter...

Homeopatiska preparat ska inte särbehandlas

18 maj 2015, 13:39

Sveriges Farmaceuter tycker att homeopatika och därmed också antroposofiska preparat ska...

Kategorier: Remissvar, Läkemedel

Kvalitetssäkring av högre utbildning

30 april 2015, 11:05

Denna remiss handlar om kvalitetsutvärdering av högre utbildning. Idag har UKÄ ett system som i...

Generisk förskrivning

30 mars 2015, 10:59

Idag har vi svarat på en principiellt viktig remiss rörande generisk förskrivning.

Ändringar i tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

23 mars 2015, 14:41

LV har skickat ut en remiss som rör förslag till ändringar i de föreskrifter som reglerar ansökan...

Förslag till reviderad GPP

09 mars 2015, 13:09

Detta är inte en remiss i vanlig ordning från något departement eller myndighet utan här har...