">

08 april 2016, 11:38

Utformning av apoteksetiketter

Läkemedelsverket inhämta synpunkter från berörda parter om hur man upplever befintlig utformning av apoteksetiketter vid generikabyte i fråga om presenterade uppgifter (typ, antal och ordningsföljd), läsbarhet och layout.

Detta är ingen  ”remiss” i ordets rätta bemärkelse men den är intressant då för den rör doseringsetiketters utseende.

Regeringsuppdrag Märkning av apoteksetiketten med substansnamn vid generiskt utbyte

Apoteksetiketter kommentar Sveriges Farmaceuter 20160408

Nyheter

07 oktober 2016, 13:44

Råd vid receptexpediering

Remissen rör 2/3- och 90-dagarsregeln. Vi skriver att vi är skeptiska och tycker att frågan och...

26 augusti 2016, 10:27

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerad remiss och har inget att invänd...

30 maj 2016, 08:58

Effektiv vård

Det är en bra utredning med många bra förslag även om omsättningen i praktik sedan kommer att bli...