">

10 maj 2016, 08:44

Remiss om särskild receptblankett

Bakgrunden är att regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att åstadkomma en minskning av särskilda receptblanketter. Redan 2015 införde man en viss ändring i författningen kring särskilda receptblanketter. Nu undrar LV i vilken omfattning ovanstående ändring har påverkat farmaceutens dagliga arbete, om ändringen har medfört merarbete och i så fall i vilken omfattning.

Överlag upplevs förändringarna som positiva av våra medlemmar även om frekvensen av gula recept inte är särskilt stor idag, de flesta har trots allt elektroniska recept. Sannolikt blir det lättare att hålla reda på reglerna om man nu harmonierar dessa att gälla alla typer av narkotika, inte bara tung.

Remissvar om särskild receptblankett 20160502

Nyheter

07 oktober 2016, 13:44

Råd vid receptexpediering

Remissen rör 2/3- och 90-dagarsregeln. Vi skriver att vi är skeptiska och tycker att frågan och...

26 augusti 2016, 10:27

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerad remiss och har inget att invänd...

30 maj 2016, 08:58

Effektiv vård

Det är en bra utredning med många bra förslag även om omsättningen i praktik sedan kommer att bli...