">

18 mars 2016, 11:21

Remiss om "obs dos"

Remissen handlar om skrivningen ”obs” på recept då läkaren vill uppmärksamma farmaceuten på att dosen avviker.

Denna remiss har redan varit ute 2015, men då fick men en del kommentarer och detta har landat i att man skickar ut remissen igen. Så här skriver författningen idag:

Gällande föreskrift:

Förskrivaren ska med ordet ”obs” markera på recept om användningen eller doseringen av läkemedlet avviker från läkemedlets godkännande. Maximal dygnsdos ska anges om doseringen är vid behov.

Det vill säga det viktiga ordet här är godkännande med andra ord den dos som står i SPC och FASS. Mycket enkelt för farmaceuten att kolla om hen är tveksam.

Förslag remiss 2016 (denna remiss):

Förskrivare ska med orden ”obs dos” markera på receptet om förskriven dosering av läkemedlet är högre än rekommenderad dos för aktuellt ändamål.

Detta förslag är betydligt kortare än den skrivning som står i föreskriften idag. Man har bara inkluderat för hög dos. För låg dos och att man avviker från användningen (=indikationen) tas inte upp alls. Förbundet finner detta märkligt eftersom det också kan medföra stora risker för patientskada.

Dessutom föreslår man rekommenderad istället för godkänd vilket gör det svårare för apoteksfarmaceuter att kolla upp eftersom de systemstöden inte finns på apoteken.

Rekommenderad betyder alltså att läkaren kan förskriva enligt en lokal rekommendation, men det är svårt för farm att hålla rekommendationer i huvudet.

Exempelfall:

Idag – läkaren skriver Aerius 1 tabl 2 gånger om dagen och måste då skriva obs på receptet eftersom detta faller utanför den godkända dosen 1 tabl 1 gång om dagen.

= Mycket enkelt för farmaceuten.

Enligt förslaget - läkaren skriver Aerius 1 tabl 2 gånger om dagen och behöver inte skriva obs på receptet eftersom detta kanske är en lokal rekommendation på just den vårdcentralen hen jobbar att man skriver så.

= Farmaceuten måste ringa upp och dubbelkolla 

Remissen tar också upp en nyhet kring dosrecept.

Redan i remissen 2015 föreslogs att man skulle ta bort dosrecept och det biföll förbundet. Nu har man tillfört en skrivning om att förskrivaren måste använda elektronisk förskrivning om detta finns tillgängligt (i dagsläget är Pascal det enda elektroniska förskrivningsstödet). Inget vi motsätter oss. 

Remiss obs dos 20160318

Nyheter

07 oktober 2016, 13:44

Råd vid receptexpediering

Remissen rör 2/3- och 90-dagarsregeln. Vi skriver att vi är skeptiska och tycker att frågan och...

26 augusti 2016, 10:27

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerad remiss och har inget att invänd...

30 maj 2016, 08:58

Effektiv vård

Det är en bra utredning med många bra förslag även om omsättningen i praktik sedan kommer att bli...