">

19 februari 2016, 14:09

Förslag till föreskrifter om optikers rekvisition och hantering av läkemedel

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss och har inget att invända mot förslaget. Vi har för avsikt att skicka samma svar till både Socialstyrelsen och Läkemedelsverket i denna fråga. Förslaget handlar om att man vill ge optiker möjlighet att rekvirera receptbelagda läkemedel med syfta att kunna diagnosticera vissa ögonsjukdomar till barn över 8 år och vuxna.

Det är långt ifrån alla läkemedel förslaget handlar om, utan en handfull mycket speciella läkemedel som behövs för att kunna göra en säker och god bedömning av om vissa sjukdomar föreligger eller inte.

Idag har inte optiker den möjligheten utan måste alltid remittera till ögonläkare vid misstanke om sjukdom. I och med förslaget så menar man bland annat att patienter förhoppningsvis ska kunna få behandling snabbare med en snabbare diagnosticeringsrunda och att färre onödiga remisser ska gå till ögonläkare.

Det är bara optiker med en viss vidareutbildning (magisterprogram vid KI) som ska få möjlighet till detta.

Detta är en spännande remiss på flera sätt inte minst för våra farmaceuter. Det som är slående är att har bara bollen kommit i rullning så är det inte så mycket som krävs för att åstadkomma förändring i vem som ska ”förskriva”.

Rekvisition är ju ett slags förskrivning även om det inte handlar om att en enskild individ ska förskrivas ett visst läkemedel.

Optikerna har relevanta läkargrupper bakom sig. Det handlar inte om att öka kostnader för det offentliga (landstingen) eftersom det kommer att vara kunden själv som sannolikt får ta hand om kostnaden för läkemedel som används hos optikern (är kunderna medvetna om det?). Detta är sannolikt faktorer som har bidragit till att detta förslag nu läggs fram.

Det är oklart vem som egentligen ska ansvara för att relevant information förs över till apoteken så att farmaceuterna verkligen vet att detta är en behörig optiker.

Socialstyrelsen verkar vilja lägga mer av ansvaret hos farmaceuten, att de ska ringa och kontrollera. Vi tycker att ansvaret borde ligga hos optikern. Skickar de en beställning bör de bifoga dokument som styrker behörighet.

Vi tror inte att det kommer bli ett problem i praktiken då apoteken troligtvis snabbt får koll på vilka optiker i närområdet som får rekvirera. Läkemedelsverket tycker också att ansvaret bör ligga mer hos optikern.

Remissvar 20160202  Förslag till föreskrifter om optikers rekvisition och hantering av läkemedel

Nyheter

07 oktober 2016, 13:44

Råd vid receptexpediering

Remissen rör 2/3- och 90-dagarsregeln. Vi skriver att vi är skeptiska och tycker att frågan och...

26 augusti 2016, 10:27

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerad remiss och har inget att invänd...

30 maj 2016, 08:58

Effektiv vård

Det är en bra utredning med många bra förslag även om omsättningen i praktik sedan kommer att bli...