">

22 januari 2016, 13:39

Förordningsförändringar med anledning av Yrkeskvalifikationsdirektivet

Remissen handlar om ändringar i författningstexten för att kunna implementera det nya Yrkeskvalifikationsdirektivet (YKD).

Förbundet har inget att anmärka på vad gäller den juridiska texten. Vi har redan replikerat på YKD i augusti 2014, men passar på att upprepa några av våra synpunkter. Bland annat vänder vi oss emot att Socialstyrelsen ger utländska apotekstekniker receptarielegitimation. Vi upprepar även behovet av fortbildningsföreskrifter.

Remissvar 20160122 Förordningsförändringar med anledning av Yrkeskvalifikationsdirektivet

Nyheter

07 oktober 2016, 13:44

Råd vid receptexpediering

Remissen rör 2/3- och 90-dagarsregeln. Vi skriver att vi är skeptiska och tycker att frågan och...

26 augusti 2016, 10:27

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerad remiss och har inget att invänd...

30 maj 2016, 08:58

Effektiv vård

Det är en bra utredning med många bra förslag även om omsättningen i praktik sedan kommer att bli...