">

30 maj 2016, 08:58

Effektiv vård

Det är en bra utredning med många bra förslag även om omsättningen i praktik sedan kommer att bli en utmaning.

Utredningen går ut på att flytta en stor del av sjukvården från sjukhusen ut till primärvård genom att förflytta personell kompetens, till exempel genom att sjukhusspecialisterna börjar arbeta på vårdcentraler i stället och att man involverar fler professioner.

Tidigt i utredningen deklarerar man att man inte har för avsikt att ta upp läkemedelsområdet, vilket vi motsätter oss. Därmed så är man väldigt sparsam med att nämna våra professioner. De omnämns bara på ett ställe och då på ett sådant sätt att man nästan får känsla av att klinikapotekare är något slags projekt. Detta påtalar vi på många ställen och ger också en övergripande bild av vad våra medlemmar arbetar med inom landstingen och den outnyttjade potential som finns hos apoteksfarmaceuter.

Remissvar Effektiv vård 20160527

Nyheter

07 oktober 2016, 13:44

Råd vid receptexpediering

Remissen rör 2/3- och 90-dagarsregeln. Vi skriver att vi är skeptiska och tycker att frågan och...

26 augusti 2016, 10:27

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerad remiss och har inget att invänd...

30 maj 2016, 08:58

Effektiv vård

Det är en bra utredning med många bra förslag även om omsättningen i praktik sedan kommer att bli...