">

Remissvar 2016

Råd vid receptexpediering

07 oktober 2016, 13:44

Remissen rör 2/3- och 90-dagarsregeln. Vi skriver att vi är skeptiska och tycker att frågan och...

Etisk granskning av klinisk läkemedelsprövning

26 augusti 2016, 10:27

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerad remiss och har inget att invänd...

Effektiv vård

30 maj 2016, 08:58

Det är en bra utredning med många bra förslag även om omsättningen i praktik sedan kommer att bli...

Remiss om särskild receptblankett

10 maj 2016, 08:44

Bakgrunden är att regeringen har gett Läkemedelsverket i uppdrag att åstadkomma en minskning av...

Restnoteringar av läkemedel

13 april 2016, 15:44

Vi har besvarat en högaktuell remiss rörande restnoteringar. I korthet handlar det om att LV har...

Utformning av apoteksetiketter

08 april 2016, 11:38

Läkemedelsverket inhämta synpunkter från berörda parter om hur man upplever befintlig utformning ...

Remiss om "obs dos"

18 mars 2016, 11:21

Remissen handlar om skrivningen ”obs” på recept då läkaren vill uppmärksamma farmaceuten på att...

Fria preventivmedel

08 mars 2016, 09:51

Sveriges Farmaceuter har inget att invända mot förslaget. Vi anser dock att konsekvensanalysen...

Förslag till föreskrifter om optikers rekvisition och hantering av läkemedel

19 februari 2016, 14:09

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss och har inget att invän...

Förslag till nya föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården

02 februari 2016, 13:39

Remissen berör dels en konsekvensutredning rörande genomförandet av det moderniserade...

Förordningsförändringar med anledning av Yrkeskvalifikationsdirektivet

22 januari 2016, 13:39

Remissen handlar om ändringar i författningstexten för att kunna implementera det nya...

Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter om anmälan av lagerberedning

12 januari 2016, 13:59

Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss och har inget att invän...