Studentsektionen

Studentsektionen drivs av studenter för studenter. Vi finns på de orter där de farmaceutiska utbildningarna finns.

Du som studerar och är medlem i Sveriges Farmaceuter tillhör automatiskt Studentsektionen. Studentsektionen representerar apotekar- och receptariestudenter vid alla lärosäten som tillhandahåller en farmaceutisk utbildning: Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet (Kalmar) och Malmö högskola.

Styrelseval sker en gång varje år på ett centralt årsmöte för den centrala styrelsen där alla studentmedlemmar är inbjudna.

Studentsektionen mål och vision

Studentsektionens styrelse hanterar nationella frågor så som arbetet med en hög utbildningskvalité eller studenters situation på farmaceututbildningarna och deras framtida arbetsmarknad. 

Om studentsektionens styrelse

Studentsektionens centrala styrelse består av en ordförande och minst 4 ledamöter som väljs på ett årsmöte varje år. Varje lärosäte med en farmaceutisk grundutbildning har rätt att finnas representerad i studentsektionens styrelse. Studentsektionens ordförande sitter även med i förbundsstyrelsen, således finns studenternas åsikter representerade i förbundets högsta ledning.

Ledamöter från studentsektionens styrelse har möjlighet att medverka på Saco studentråds evenemang när dessa hålls, och en person i styrelsen utses till kontaktperson mot Saco studentråd och medverkar på studentrådets evenemang.

Studentsektionens styrelse anordnar årligen ett evenemang för examensstudenter, "FramtidsFarmaceuterna". Styrelsen planerar, genomför och utvärderar evenemanget. 

Studentsektionens styrelse 2021-2022

Namn

Info

Jennifer Nilsson

Ordförande

Apotekarstudent T9, Umeå Universitet

Kontakt: jennifer.nilsson@sverigesfarmaceuter.se

Haidar Al Abed

Vice ordförande

Apotekarstudent T9, Umeå Universitet

Farzana Rahimi

Sekreterare,

Saco-representant

Apotekarstudent T5, Göteborgs Universitet

Yaseen Al-Ani

Projektledare Framtidsfarmaceuterna

Apotekarstudent T9, Umeå Universitet

Kathrin Svensson

Ledamot

 Apotekarstudent T7, Umeå Universitet