Boka arbetsrättslig rådgivning med jurist

En av våra medlemsförmåner är arbetsrättslig rådgivning med vår förbundsjurist. Här kan du läsa mer om vilken typ av rådgivning du kan få och hur du bokar en tid.

Sveriges Farmaceuter ger dig som medlem den unika möjligheten att boka personlig arbetsrättslig telefonrådgivning hos vår förbundsjurist.

Vår förbundsjurist ger dig juridisk rådgivning gällande en tvist eller genomgång av avtal. Din fråga kan exempelvis handla om:

  • Lönefordran (vid ej utbetald lön eller vid krav från arbestgivaren) eller meningsskiljaktigheter mellan dig och din chef gällande arbetsrättsliga regler i lag eller avtal
  • Tolkning av avvikande anställningsvillkor såsom konkurrens- och värvningsklausuler
  • Problematik som har samband med din yrkeslegitimation

Gör så här:

Observera att du behöver vara medlem i Sveriges Farmaceuter för att nyttja vår arbetsrättsliga rådgivning. 

Boka din tid i kalendern via denna länk. Till tidsbokningen.

I ditt bokningsmejl står tydligt hur du skickar in de handlingar som är av vikt för den juridiska bedömningen, exempelvis anställningsavtal, lönespecifikationer samt andra relevanta dokument och mail.

När du har bokat tid och skickat in handlingarna gör vår förbundsjurist en bedömning av situationen. Du kontaktas sedan om ytterligare underlag för en utredningen behövs.

Vid behov bokas en ny rådgivningstid för en fortsatt handläggning av ditt ärende.