Om Sveriges Farmaceuter

Sveriges Farmaceuter är ett fack- och professionsförbund för receptarier och apotekare.

Vår främsta uppgift är att stötta våra medlemmar i fackliga frågor samt att utveckla och marknadsföra apotekares och receptariers kompetens och stärka farmaceuternas professionella villkor. 

Sveriges Farmaceuter driver frågor som är viktiga för din profession. Vi finns med i debatten om hur de läkemedelsrelaterade problemen ska minskas, e-handeln och dess påverkan på fysiska apotek, hur patientsäkerheten ska ökas, läkemedel i äldrevården, vilka krav som ska ställas på forskning, fortbildning och utbildning etc. Ju fler vi är desto starkare är du som medlem! 

Sveriges Farmaceuter är en partipolitiskt obunden och ideell organisation som grundades 1903 och har drygt 7 100 medlemmar.

Ett Saco-förbund

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, samlar närmare 700 000 akademiker i 22 medlemsförbund. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

Som medlem i Sveriges Farmaceuter får du tillgång till Sacos mötesplatser för chefer, akademikernas inkomstförsäkring och Saco Lönesök.

 

Kontakta kansliet

Kansliet är öppet
09.00-17.00
09.00-16.00 (juni-augusti)

Vi har lunchstängt
12.00-13.00

Tel 08-507 999 00 (vx)
E-post (kansliet)

Här hittar du kontaktuppgifter till kanslipersonalen