">

Medlemsförmåner

Rådgivning, inkomstförsäkring och Sveriges bästa farmaceutspecifika lönestatistik. Det finns många skäl att vara medlem i Sveriges Farmaceuter.

Råd och stöd

Sveriges Farmaceuters förhandlingsfunktion kan farmaceuternas arbetsvillkor. Här får medlemmar kvalificerade råd och förhandlingshjälp. Vi bevakar rättigheter vid uppsägningar och omorganisationer samt granskar anställningsavtal. 

Sveriges bästa farmaceutspecifika lönestatistik

Medlemmar i Sveriges Farmaceuter får tillgång till Sveriges bästa lönestatistik för farmaceuter. I medlemskapet ingår också lönerådgivning och de bästa argumenten inför löneförhandlingen.

Ta del av lönestatistiken

Inkomstförsäkring - extra pengar om du blir arbetslös

I medlemskapet ingår en inkomstförsäkring. Försäkringen kompletterar a-kassan och ger ett rejält extra skydd vid ofrivillig arbetslöshet. Ger 80% av den tidigare lönen vid arbetslöshet.

Information om inkomstförsäkringen

Försäkringar med förmånliga villkor och pensionsfrågor

Försäkringar
Ny yrkesverksam medlem får fyra försäkringar premiefritt i tre månader, utan att behöva fylla i en hälsodeklaration. Det räcker att du är fullt arbetsför. Under den premiefria perioden kan även fler försäkringar för dig och din partner läggas till. 

Läs mer om respektive försäkring på Akademikerförsäkrings hemsida: OlycksfallsförsäkringSjukförsäkringTrygghetskapitalförsäkring och Livförsäkring

För alla yrkesverksamma medlemmar i Sveriges Farmaceuter ingår från och med maj 2023, även en hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa i medlemskapet. Försäkringen ger upp till 6 samtal med en psykolog om du löper risk för nedsatt arbetsförmåga eller sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa. Läs mer om hälsoförsäkringen vid psykisk ohälsa här

Här hittar du information om fler försäkringar som du kan teckna via Akademikerförsäkring

Pensionsfrågor
Få personlig rådgivning genom Avtalats rådgivningstjänst (före detta PTK:s rådgivningstjänst). Avtalats Rådgivningstjänst ger råd om din tjänstepension och premiepension, anpassade för just dig. Rådgivningstjänsten är gratis och till för dig som är privatanställd med tjänstepension ITP. 

Avtalats rådgivningstjänst

Kostnadsfri försäkringsrådgivning

Medlemmar i Sveriges Farmaceuter har möjlighet att få individuell kostnadsfri rådgivning/försäkringsinformation från Akademikerförsäkring. 

Rådgivningen erbjuds förutom på svenska, även på engelska, persiska, kurdiska, arabiska, turkiska och serbiska.

Läs mer om rådgivningen 

Vägledning genom hela din karriär

Förbundets medlemsrådgivning ger bland annat stöd i frågor som rör arbetsansökan, anställningsintervjuer, löneanspråk och allmänna villkor. I medlemskapet ingår också granskning av cv och personligt brev med få feedback innan ansökan skickas till en potentiell arbetsgivare. 

Mer information

Spännande seminarier och nätverk

Vi erbjuder olika seminarier och utbildningar för förtroendevalda, till exempel kurser för skyddsombud.

Hitta seminarier och utbildningar i vårt kalenderium 

Medlemmar tar också ta del av kurser och evenemang som Saco erbjuder. Det är ofta utmärkta tillfällen att knyta kontakter med andra akademiker inom ens yrkesområde. 

Sacos kalendarium

Medlemserbjudanden och förmåner

Medlemmar får en unik prenumeration på vår medlemstidning Svensk Farmaci, Sveriges enda papperstidning som bevakar hela det farmaceutiska området. I medlemskapet ingår också olika rabatter och andra förmånliga erbjudanden.

Läsa Svensk Farmaci digitalt

Besök Svensk Farmacis hemsida

Läsa om våra förmånliga medlemserbjudanden

Rådgivning för dig som är chef

Många farmaceuter har en ledande befattning och flera medlemmar är chefer. Eftersom flera i denna grupp inte omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) är gruppen särskilt utsatt på arbetsmarknaden. Förbundet ger chefer rådgivning om bland annat anställningsvillkor och lönesättning.

Mer information om medlemsförmåner för chefer