Så betalar du din medlemsavgift

Yrkesverksam medlem

Som yrkesverksam medlem kan du antingen betala din medlemsavgift genom autogiro eller genom en pappersfaktura.

Autogiro

Fyll i blanketten för autogiroanmälan och skicka per post till Sveriges Farmaceuter. Instruktioner och information finns på blanketten. Blanketten ska vara oss tillhanda under de första dagarna i månaden för att vi ska hinna göra dragningen den sista bankdagen i samma månad.
Fram till att ditt autogiro är upplagt och godkänt använder du dig av samma betalningssätt som tidigare.

Blankett för att ansöka om autogiro

Om du redan har kopplat autogiro för din medlemsavgift men byter bank, kontakta medlemsregistret, medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se

Pappersfaktura

För pappersfaktura tillkommer en aviavgift om 20 kronor per utställd faktura. Om du väljer att betala din medlemsavgift med pappersfaktura rekommenderar vi därför kvartalsfaktura.

Om du saknar eller har tappat bort din pappersfaktura, kontakta medlemsregistret, medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se

Studentmedlem

Som studentmedlem betalar du en engångsavgift för hela din studietid motsvarande 100 kronor. Denna medlemsavgift betalas genom en pappersfaktura som skickas till den adress du uppgav när du ansökte om studentmedlemskap. Observera att det tillkommer en aviavgift om 20 kronor för fakturan.