">

Utträde

Vi hoppas att du är nöjd med ditt medlemskap i Sveriges Farmaceuter och alla förmåner som ingår. Funderar du trots detta på att begära utträde vill vi påminna dig vad du går miste om.

 1. Din inkomstförsäkring upphör

  Inkomstförsäkringen ingår i din medlemsavgift om du är yrkesverksam medlem. Försäkringen kompletterar den ersättning som du får från arbetslöshetskassan, och i förekommande fall kollektivavtalsreglerna, vid eventuell arbetslöshet. Med förbundets inkomstförsäkring får du då sammanlagt 80 procent av din lön upp till 80 000 kronor i maximalt 120 dagar.

  Läs mer om vår inkomstförsäkring

 2. Dina försäkringsförmåner upphör

  Om du har tecknat en rabatterad försäkring genom Akademikerförsäkring kommer rabatten att tas bort. Kontrollera att du inte blir oförsäkrad.

  Läs mer om Akademikerförsäkrings försäkringar

 3. Du får ingen förhandlingshjälp

  Du kommer inte längre att ha tillgång till vår individuella förhandlingshjälp som bland annat omfattar lönerådgivning, hjälp och råd vid anställning, förhandlingshjälp vid uppsägning eller omplacering. Om du efter utträdet behöver förhandlingshjälp och vill återinträda som medlem, har du ingen rätt att få förhandlingshjälp för problem som inträffat innan tidpunkten för inträdet. 

 4. Du förlorar tillgången till Sveriges bästa lönestatistik för farmaceuter

  På vår hemsida kan du som är medlem komma åt lönestatistik för receptarier och apotekare som överträffar annan lönestatistik. Den baseras på den lön som du och andra medlemmar rapporterar in till oss. Med hjälp av Saco lönesök kan du jämföra din lön med andra farmaceuter och på så sätt få argument inför din löneförhandling.

  Läs mer om vår farmaceutspecifika lönestatistik

 5. Din gratisprenumeration på vår unika medlemstidning Svensk Farmaci upphör

  Svensk Farmaci är en unik tidning för nyheter och fördjupning inom hela farmaciområdet.

  Läs mer om Svensk Farmaci

Är du senior?

Efter ditt yrkesliv kan du självklart fortsätta att vara medlem i Sveriges Farmaceuter. Som seniormedlem betalar du endast 72 kr/månad och behåller då en rad förmåner.

Är du medlem i a-kassan?

Om du också vill lämna a-kassan, tänk på att du då måste begära utträde ur Akademikernas a-kassa separat.

Läs mer om a-kassan här

Uppsägningstid och regler kring utträde

Medlemskapet i förbundet upphör vid det andra månadsskifte som infaller efter det att en skriftlig anmälan (ifylld och utskriven blankett "Anmälan om utträde") inkommit till oss. 

Blanketten beställer du genom att skicka ett mail till: medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se

Exempel: Ifylld och utskriven utträdesblankett inkommer till oss den 21 augusti. Utträde sker således den sista september.