Så betalar du din medlemsavgift

Yrkesverksam medlem

Betala din medlemsavgift genom autogiro eller genom pappersfaktura.

Autogiro

Anmäl autogiro hos din internetbank. På internetbanken hittar du oss enklast via "Sveriges Farmaceuter" eller via bankgironummer 728-7055.
Fram till att ditt autogiro är upplagt och godkänt använder du dig av samma betalningssätt som tidigare.

Om du redan har kopplat autogiro för din medlemsavgift men byter bank, kontakta medlemsregistret, medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se

Pappersfaktura

För pappersfaktura tillkommer en aviavgift om 20 kronor per utställd faktura. Om du väljer att betala din medlemsavgift med pappersfaktura rekommenderar vi därför kvartalsfaktura.

Om du saknar eller har tappat bort din pappersfaktura, kontakta medlemsregistret, medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se

Studentmedlem

Du betalar en engångsavgift på 100 kronor för hela din studietid. Medlemsavgiften betalas genom en pappersfaktura som skickas till den adress du uppgav när du ansökte om studentmedlemskap. Observera att det tillkommer en aviavgift om 20 kronor för fakturan.

Har du frågor om din betalning, kontakta medlemsregistret, medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se