Så betalar du din medlemsavgift

Yrkesverksam medlem

Som yrkesverksam medlem kan du antingen betala din medlemsavgift genom autogiro eller genom en pappersfaktura.

Autogiro

Anmäl autogiro hos din internetbank. På internetbanken hittar du oss enklast via "Sveriges Farmaceuter" eller via bankgironummer 728-7055.
Fram till att ditt autogiro är upplagt och godkänt använder du dig av samma betalningssätt som tidigare.

Om du redan har kopplat autogiro för din medlemsavgift men byter bank, kontakta medlemsregistret, medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se

Pappersfaktura

För pappersfaktura tillkommer en aviavgift om 20 kronor per utställd faktura. Om du väljer att betala din medlemsavgift med pappersfaktura rekommenderar vi därför kvartalsfaktura.

Om du saknar eller har tappat bort din pappersfaktura, kontakta medlemsregistret, medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se

Studentmedlem

Som studentmedlem betalar du en engångsavgift på 100 kronor för hela din studietid. Denna medlemsavgift betalas genom en pappersfaktura som skickas till den adress du uppgav när du ansökte om studentmedlemskap. Observera att det tillkommer en aviavgift om 20 kronor för fakturan.

Vissa studenter väljer att göra en swishinbetalning för sin medlemsavgift, avgiften dras då automatiskt inom 2-3 bankdagar förutsatt att all information är korrekt på inbetalningen.  

Har du frågor om din betalning, kontakta medlemsregistret, medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se