Medlemsavgifter 2018

Här kan du läsa vilka avgiftsnivåer som gäller för dig som medlem i Sveriges Farmaceuter.

Medlemsavgifter från 1 januari 2018
 

Glöm inte att meddela oss när din arbetssituation förändras, du kan ha rätt till lägre avgift. Kontakta medlemsregistret för hjälp: 08-507 999 50, medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se

Avgiftskategori Månadsavgift

 Medlemsgrupp

Ordinarie medlem 299 kr
 • Med arbetstid mer än 20 timmar per vecka.
 • Arbetssökande med ersättning från förbundets inkomstförsäkring.
Reducerad avgift A 161 kr
 • Med arbetstid till och med 20 timmar per vecka.
 • Föräldraledig (heltid).
 • Långtidssjuk - efter tre månader (heltid).
 • Arbetssökande med enbart ersättning från arbetslöshetskassa (heltid).
 • Med doktorandtjänst.
Reducerad avgift B 72 kr
 • Tjänstledig utan lön (heltid).
 • Utlandsanställd.
 • Arbetssökande utan ersättning från arbetslöshetskassa.
 • Har grundexamen och studerar men inte i direkt anslutning till grundutbildning.
Senior 72 kr
 • Pensionär (heltid).
 • 65 år fyllda.
Nyanländ farmaceut

 100 kr engångsavgift

 •  Engångsavgift till dess svensk farmaceutisk legitimation erhållits.
Student

100 kr för hela studietiden

 • Bedriver farmaceutiska studier på grund- eller avancerad nivå (heltid).
Nyexaminerad 149 kr
 •  Befintlig studentmedlem som tagit examen. Gäller 12 månader efter examen.
Dubbelanslutning SULF 160 kr
 • Dubbelansluten till SULF och har en lärartjänst.
Dubbelanslutning SULF 90 kr
 • Dubbelansluten till SULF och har en doktorandtjänst.

Allmänt

Medlemskapet inkluderar en inkomstförsäkring som utfaller om du är berättigad till arbetslöshetsersättning från Akademikernas a-kassa och har varit medlem i förbundet i minst 12 månader. Inkomstförsäkringen gäller alltså endast tillsammans med medlemskap i a-kassan.

Utöver medlemskap i förbundet och inkomstförsäkring ingår det andra bra förmåner i ditt medlemskap.

Här kan du läsa mer om vilka förmåner som ingår i ditt medlemskap.

- Medlemskap i Akademikernas a-kassa ingår inte i medlemsavgiften. Du ansvarar själv för ditt medlemskap i Akademikernas a-kassa.
- Du som ingår i någon av grupperna Studerande, Nyanländ och Senior omfattas inte av inkomstförsäkringen.
- För dig som inte betalar via autogiro tar vi ut en administrationsavgift på 20 kr på varje faktura.
- Studerandeavgiften betalas i förskott, detsamma gäller för avgiften som nyanländ medlem.
- Som medlemsförmån ingår förhandlingshjälp. Vi företräder dig på den svenska arbetsmarknaden, inom branscher där apotekare och receptarier normalt tjänstgör.

Betala gärna via autogiro:
Ladda ned autogiroblankett här

*Är du osäker på vilken medlemsgrupp du tillhör eller vilken avgift du ska betala? Kontakta medlemsregistret, sfa@vasabyran.se för mer information.
*Har din arbets- eller livssituation förändrats? Glöm inte att uppdatera detta på "Min sida" eller kontakta vårt medlemsregister (e-post och telefonnummer längst ner på sidan). 

Avgift till A-kassan

Du betalar avgiften direkt till Akademikernas a-kassa.

Autogiro

Betalar du med avi? Ändra till autogiro under Min sida!

Kontakta kansliet

Kansliet är öppet
09.00-17.00
09.00-16.00 (juni-augusti)

Vi har lunchstängt
12.00-13.00

Tel 08-507 999 00 (vx)
E-post (kansliet)

Här hittar du kontaktuppgifter till kanslipersonalen