">

Medlemsavgifter

På den här sidan har vi samlat de avgiftsnivåer som gäller för medlemmar i Sveriges Farmaceuter.

Om din arbetssituation förändras ska du meddela detta snarast möjligt, då du kan ha rätt till lägre avgift. Är du osäker vad som gäller för dig, kontakta medlemsregistret på tel 08-507 999 50, eller via mejl till medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se

Avgiftskategori Månadsavgift

 Medlemsgrupp

Ordinarie medlem 299 kr
 • Med arbetstid mer än 20 timmar per vecka.
 • Arbetssökande med ersättning från förbundets inkomstförsäkring.
Reducerad avgift A 161 kr
 • Med arbetstid till och med 20 timmar per vecka.
 • Föräldraledig (heltid).
 • Långtidssjukskriven - efter tre månader (heltid).
 • Arbetssökande med enbart ersättning från arbetslöshetskassa (heltid).
 • Med doktorandtjänst.
Reducerad avgift B 72 kr
 • Tjänstledig utan lön (heltid).
 • Utlandsanställd.
 • Arbetssökande utan ersättning från arbetslöshetskassa.
 • Har grundexamen och studerar men inte i direkt anslutning till grundutbildning.
Senior 72 kr
 • Pensionär (heltid).
 • 65 år fyllda.
Nyanländ farmaceut

100 kr engångsavgift

 • Engångsavgift till dess svensk farmaceutisk legitimation erhållits.
Student

100 kr för hela studietiden

 • Bedriver farmaceutiska studier på grund- eller avancerad nivå (heltid).
Nyexaminerad 149 kr
 • Befintlig studentmedlem som tagit examen. Gäller 12 månader efter examen.
Dubbelanslutning SULF 126 kr
 • Dubbelansluten till SULF och har en lärartjänst.
Dubbelanslutning SULF 63 kr
 • Dubbelansluten till SULF och har en doktorandtjänst.

  

Allmänt

 • Medlemskapet inkluderar en inkomstförsäkring som utfaller om du är berättigad till arbetslöshetsersättning från Akademikernas a-kassa och har varit medlem i förbundet i minst 12 månader. Inkomstförsäkringen gäller alltså endast tillsammans med medlemskap i a-kassan. Du som ingår i någon av grupperna studerande, nyanländ och senior omfattas inte av inkomstförsäkringen.

 • Medlemskap i Akademikernas a-kassa ingår inte i medlemsavgiften. Du ansvarar själv för ditt medlemskap i Akademikernas a-kassa. Läs mer hos Akademikernas a-kassa

 • Som medlem har du tillgång till en mängd medlemsförmåner som du hittar här.

 • För dig som inte betalar via autogiro tar vi ut en administrationsavgift på 20 kr på varje faktura. Ansök om autogiro via din internetbank.

 • Studerandeavgiften betalas i förskott, detsamma gäller för avgiften som nyanländ medlem.