Medlemsavgifter

Här kan du läsa vilka avgiftsnivåer som gäller för dig som medlem i Sveriges Farmaceuter.

Medlemsavgifter från 1 januari 2018
 

Glöm inte att meddela oss när din arbetssituation förändras, du kan ha rätt till lägre avgift. Kontakta medlemsregistret för hjälp: 08-507 999 50, medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se

Avgiftskategori Månadsavgift

 Medlemsgrupp

Ordinarie medlem 299 kr
 • Med arbetstid mer än 20 timmar per vecka.
 • Arbetssökande med ersättning från förbundets inkomstförsäkring.
Reducerad avgift A 161 kr
 • Med arbetstid till och med 20 timmar per vecka.
 • Föräldraledig (heltid).
 • Långtidssjuk - efter tre månader (heltid).
 • Arbetssökande med enbart ersättning från arbetslöshetskassa (heltid).
 • Med doktorandtjänst.
Reducerad avgift B 72 kr
 • Tjänstledig utan lön (heltid).
 • Utlandsanställd.
 • Arbetssökande utan ersättning från arbetslöshetskassa.
 • Har grundexamen och studerar men inte i direkt anslutning till grundutbildning.
Senior 72 kr
 • Pensionär (heltid).
 • 65 år fyllda.
Nyanländ farmaceut

 100 kr engångsavgift

 •  Engångsavgift till dess svensk farmaceutisk legitimation erhållits.
Student

100 kr för hela studietiden

 • Bedriver farmaceutiska studier på grund- eller avancerad nivå (heltid).
Nyexaminerad 149 kr
 •  Befintlig studentmedlem som tagit examen. Gäller 12 månader efter examen.
Dubbelanslutning SULF 126 kr
 • Dubbelansluten till SULF och har en lärartjänst.
Dubbelanslutning SULF 63 kr
 • Dubbelansluten till SULF och har en doktorandtjänst.

 

Fackligt medlemskap avdragsgillt från den 1 juli 2018

Från den 1 juli 2018 får du som är medlem i ett fackförbund skatteavdrag för en del av din medlemsavgift.

Skatteavdraget innebär att du kommer att få tillbaka 25 procent av sex månaders medlemsavgifter i samband med deklarationen 2019. Året därpå kommer du att få 25 procent av 12 månaders medlemsavgifter tillbaka.

Det innebär att du, förutsatt att du betalar ordinarie medlemsavgift som yrkesverksam motsvarande 299 kronor/månad, kommer att få en skattereduktion om 448,5 kronor 2019. Följande år kommer du att få en skattereduktion om 897 kronor per år. 

Sveriges Farmaceuter kommer att sköta administrationen med Skatteverket och du behöver inte göra någonting för att omfattas.

Allmänt

Medlemskapet inkluderar en inkomstförsäkring som utfaller om du är berättigad till arbetslöshetsersättning från Akademikernas a-kassa och har varit medlem i förbundet i minst 12 månader. Inkomstförsäkringen gäller alltså endast tillsammans med medlemskap i a-kassan.

Utöver medlemskap i förbundet och inkomstförsäkring ingår det andra bra förmåner i ditt medlemskap.

Här kan du läsa mer om vilka förmåner som ingår i ditt medlemskap.

- Medlemskap i Akademikernas a-kassa ingår inte i medlemsavgiften. Du ansvarar själv för ditt medlemskap i Akademikernas a-kassa.
- Du som ingår i någon av grupperna Studerande, Nyanländ och Senior omfattas inte av inkomstförsäkringen.
- För dig som inte betalar via autogiro tar vi ut en administrationsavgift på 20 kr på varje faktura.
- Studerandeavgiften betalas i förskott, detsamma gäller för avgiften som nyanländ medlem.
- Som medlemsförmån ingår förhandlingshjälp. Vi företräder dig på den svenska arbetsmarknaden, inom branscher där apotekare och receptarier normalt tjänstgör.

Betala gärna via autogiro:
Ladda ned autogiroblankett här

*Är du osäker på vilken medlemsgrupp du tillhör eller vilken avgift du ska betala? Kontakta medlemsregistret, sfa@vasabyran.se för mer information.
*Har din arbets- eller livssituation förändrats? Glöm inte att uppdatera detta på "Min sida" eller kontakta vårt medlemsregister (e-post och telefonnummer längst ner på sidan). 

Avgift till A-kassan

Du betalar avgiften direkt till Akademikernas a-kassa.

Autogiro

Betalar du med avi? Spara in fakturaavgiften om 20 kronor/faktura genom att byta till autogiro. Ändra till autogiro här

Kontakta kansliet

Kansliet är öppet
09.00-17.00
09.00-16.00 (juni-augusti)

Vi har lunchstängt
12.00-13.00

Tel 08-507 999 00 (vx)
E-post (kansliet)

Här hittar du kontaktuppgifter till kanslipersonalen