Medlemsavgifter

Här kan du läsa vilka avgiftsnivåer som gäller för dig som medlem i Sveriges Farmaceuter.

Medlemsavgifter från 1 januari 2018
 

Om din arbetssituation förändras ska du meddela detta snarast möjligt, då du kan ha rätt till lägre avgift.
Är du osäker vad som gäller för dig, kontakta medlemsregistret på telefon 08-507 999 50, eller via mejl till medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se

Avgiftskategori Månadsavgift

 Medlemsgrupp

Ordinarie medlem 299 kr
 • Med arbetstid mer än 20 timmar per vecka.
 • Arbetssökande med ersättning från förbundets inkomstförsäkring.
Reducerad avgift A 161 kr
 • Med arbetstid till och med 20 timmar per vecka.
 • Föräldraledig (heltid).
 • Långtidssjuk - efter tre månader (heltid).
 • Arbetssökande med enbart ersättning från arbetslöshetskassa (heltid).
 • Med doktorandtjänst.
Reducerad avgift B 72 kr
 • Tjänstledig utan lön (heltid).
 • Utlandsanställd.
 • Arbetssökande utan ersättning från arbetslöshetskassa.
 • Har grundexamen och studerar men inte i direkt anslutning till grundutbildning.
Senior 72 kr
 • Pensionär (heltid).
 • 65 år fyllda.
Nyanländ farmaceut

100 kr engångsavgift

 • Engångsavgift till dess svensk farmaceutisk legitimation erhållits.
Student

100 kr för hela studietiden

 • Bedriver farmaceutiska studier på grund- eller avancerad nivå (heltid).
Nyexaminerad 149 kr
 • Befintlig studentmedlem som tagit examen. Gäller 12 månader efter examen.
Dubbelanslutning SULF 126 kr
 • Dubbelansluten till SULF och har en lärartjänst.
Dubbelanslutning SULF 63 kr
 • Dubbelansluten till SULF och har en doktorandtjänst.

 

 

Får jag göra avdrag för avgiften till min fackförening?

Skattereduktionen för fackföreningsavgift återinfördes den 1 juli 2018 men avskaffades igen den 1 april 2019.

Det innebär att för:

 • inkomstår 2018 kan du få skattereduktion för fackföreningsavgifter som du har betalat från och med den 1 juli 2018
 • inkomstår 2019 kan du få skattereduktion för fackföreningsavgifter som du har betalat före den 1 april 2019.

Förutsatt att du betalar ordinarie medlemsavgift som yrkesverksam motsvarande 299 kronor/månad, kommer att få en skattereduktion om 25% av den sammanlagda medlemsavgiften, om beloppet varit minst 400 kr.

Sveriges Farmaceuter kommer att sköta administrationen med Skatteverket och du behöver inte göra någonting för att omfattas.

Allmänt

Medlemskapet inkluderar en inkomstförsäkring som utfaller om du är berättigad till arbetslöshetsersättning från Akademikernas a-kassa och har varit medlem i förbundet i minst 12 månader. Inkomstförsäkringen gäller alltså endast tillsammans med medlemskap i a-kassan.

Utöver medlemskap i förbundet och inkomstförsäkring ingår det andra bra förmåner i ditt medlemskap.

Här kan du läsa mer om vilka förmåner som ingår i ditt medlemskap.

- Medlemskap i Akademikernas a-kassa ingår inte i medlemsavgiften. Du ansvarar själv för ditt medlemskap i Akademikernas a-kassa.
- Du som ingår i någon av grupperna Studerande, Nyanländ och Senior omfattas inte av inkomstförsäkringen.
- För dig som inte betalar via autogiro tar vi ut en administrationsavgift på 20 kr på varje faktura.
- Studerandeavgiften betalas i förskott, detsamma gäller för avgiften som nyanländ medlem.
- Som medlemsförmån ingår förhandlingshjälp. Vi företräder dig på den svenska arbetsmarknaden, inom branscher där apotekare och receptarier normalt tjänstgör.

Betala gärna via autogiro. Ansök om autogiro via din internetbank.

*Är du osäker på vilken medlemsgrupp du tillhör eller vilken avgift du ska betala? Kontakta medlemsregistret, medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se för mer information.
*Har din arbets- eller livssituation förändrats? Glöm inte att uppdatera detta på "Min sida" eller kontakta vårt medlemsregister (e-post och telefonnummer längst ner på sidan). 

Avgift till A-kassan

Du betalar avgiften direkt till Akademikernas a-kassa.