Medlemsansökan

Nytt medlemssystem

Sveriges Farmaceuter byter medlemssystem under mars. Det innebär att vi tar emot ansökningar mailledes samt att det kommer att dröja några extra arbetsdagar innan din medlemsansökan blir behandlad. Vi ber om ursäkt för detta. Vårt nya medlemssystem kommer att medföra en snabbare och bättre service till dig som medlem.

Kontakta Medlemsregistret

Vid frågor om din ansökan kontakta: medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se

Medlemsansökan

För att ansöka om medlemskap under mars ber vi dig genomföra följande steg:

1) Öppna detta dokument. Notera att du behöver klicka på "Aktivera redigering" för att kunna fylla i dokumentet. MEDLEMSANSÖKAN

2) Spara ner ditt ifyllda dokument och namnge det "Medlemsansökan mars". Maila sedan dokumentet till vårt medlemsregister:  medlemsregistret@sverigesfarmaceuter.se 

3) Innan du skickar in din ansökan, läs igenom hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR nederst på denna sida. Notera även att du genom att skicka din ansökan godkänner  förbundets stadgar

Såhär hanterar förbundet dina personuppgifter enligt GDPR

Sveriges Farmaceuter är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar vid ansökan om medlemskap och vid senare ändringsanmälningar. Förbundet använder denna information för att kunna tillvarata dina intressen i frågor om anställningsvillkor och arbetsrätt samt för att fullgöra de övriga åtaganden som enligt stadgar och fullmäktigebeslut åvilar förbundet gentemot dig som medlem. För samma ändamål kan uppgifter också komma att lämnas till annan för behandling, till exempel för administration av arbetsmarknadsförsäkringar. När lagstadgad skyldighet föreligger, kan uppgifter vidare komma att lämnas till exempelvis skattemyndighet. Sveriges Farmaceuter är angeläget om att de personuppgifter som behandlas är riktiga. Oriktiga uppgifter kommer att rättas snarast möjligt. För att du som medlem ska få bästa möjliga service är det viktigt att du omgående meddelar förbundet alla förändringar som kan påverka din medlemsstatus. För att säkra aktualiteten i behandlade adressuppgifter utnyttjar förbundet det statliga personadressregistret SPAR som primär adresskälla för sitt medlemsregister. Det innebär att du inte behöver meddela ny adress till förbundet när du flyttar. Vi får uppgift från SPAR om din nya folkbokföringsadress cirka tio dagar efter att den registrerats hos skattemyndigheten. Om du har anmält en s.k. särskild postadress vid sidan av folkbok-föringsadressen, skickar SPAR i stället uppgift om den särskilda adressen. På Sveriges Farmaceuters webbplats har du en personlig sida där du ändrar dina uppgifter om till exempel arbetsgivare och mailadress.