Vi fyller 120 år

2023 fyller Sveriges Farmaceuter 120 år. Under året kommer det att uppmärksammas på olika sätt.

År 1903 bildades det som då kallades Sveriges Farmacevtförbund. Vid bildandet bestod förbundet av 438 medlemmar och leddes av ordförande Knut Magnus Sjöberg.

Vid sekelskiftet hade en modernare syn på reglering av anställnings- och tjänstgöringsförhållanden börjat ta form. För landets farmaceuter var det välkommet. Farmaceuter tampades med höga studieskulder och lönen var låg – knappt tillräcklig för deras existens. Därtill var tjänstgöringstiden lång, i genomsnitt 55 timmar per vecka och inkluderade både söndags- och nattvaktstjänst, att ha semester var ingen självklarhet. Möjligheten att avancera var begränsad och erfarenhet belönades inte.

Farmaceuter var medlemmar i lokala så kallade farmacevtklubbar – forum för samvaro och utbyte av erfarenheter. Men klubbmedlemmarna efterfrågade en nationell centralorganisation. När förbundet bildades den 12 april 1903 i Stockholm, var det för att utgöra en sammanslutning för alla obefordrade farmaceuter i Sverige för att tillsammans gagna och utveckla yrket, bevaka farmaceuters förhållanden på arbetsplatserna och föra deras talan.

Idag är över 7000 blivande och yrkesverksamma apotekare och receptarier medlemmar i Sveriges Farmaceuter som i år firar att vi funnits 120 år i farmaceuternas tjänst. Under året kommer firandet att uppmärksammas på olika sätt – håll koll på hemsidan och våra sociala medier.