Utlysning av stipendier och bidrag 2023

Sveriges Farmaceuter förvaltar två stiftelser som delar ut stipendier och bidrag. Ta chansen att söka dem. Sista ansökningsdag är den 29 maj

Ansvariga för förvaltning och belut om utdelning av stiftelserna är styrelsen för förbundets stiftelser. Läs mer om den här

Stiftelsen Sveriges Farmaceutiska Sällskap

Stiftelsen grundades 1983 av Sveriges Farmaceuter. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet inom farmacins område samt främja sammanhållningen mellan farmaceuter nationellt och internationellt. Detta ändamål skall tillgodoses genom direkta anslag till enskilda farmaceuter eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet.

Ansökningsblankett


Stiftelsen Nils och Karin Brunius fond
Instiftades 1960 av Karin Brunius, hustrun till apotekaren Nils Brunius. Ändamålet är att ekonomiskt bistå behövande gamla eller sjuka farmaceuter samt efterlevande till dessa.

Observera att denna ansökan måste skrivas ut och postas. Om du önskar få den utskriven, mejla: post@sverigesfarmaceuter.se. Skriv "Stipendium" i ämnesraden. 

Ansökningsblankett


Frågor

Kontakta ordföranden för styrelsen för förbundets stiftelser, claes.jagensjo@sverigesfarmaceuter.se