Sektionsval 2020, nominering

I juli skall nya sektionsstyrelser tillträda och under våren kan du som medlem nominera de kandidater som du vill ska föra din talan. De poster som ska tillsättas är sektionsordförande och ledamöter.

Sveriges Farmaceuter är indelat i fyra riksomfattande sektioner: apoteks-, industri-, offentlig- och studentsektionen. Här bedrivs arbete som är relevant för medlemmar inom respektive sektion.  

Varje sektion har en sektionsstyrelse som beslutar sektionsspecifik verksamhetsinriktning. Representanter från varje sektionsstyrelse är representerad i förbundsstyrelsen för att därigenom bevaka sektionens intressen. Här kan du läsa mer om förbundsstyrelsen

Nominering

Du kan nominera dig själv, en, eller flera, kloka kollegor. Nomineringen är öppen till och med den 30 april. Endast valberedningen kommer att se ditt/dina förslag och de kontaktar de nominerade för en förutsättningslös diskussion kring personens vilja och intresse av ett uppdrag.

Du kan även mejla valberedningen på valberedningen@sverigesfarmaceuter.se

Nominera sektionsval 2020


Här kan du läsa mer om sektionsarbetet och om posterna som ska tillsättas