Presentationer av medlemmarna i den tillträdande apotekssektionen

Karin Gummesson,
Apotek Hjärtat Focus, Göteborg

Ordförande för apotekssektionens styrelse 2020-2022

 

Facklig erfarenhet: Min erfarenhet av fackligt arbete är lång och brokig. Jag började som lokalt skyddsombud 2003 inom dåvarande Apoteket AB och har sedan dess alltid varit engagerad i fackligt arbete på olika vis bl.a. som ordförande för akademikerföreningen vid Apotek Hjärtat, huvudskyddsombud på Apotek Hjärtat samt sedan 2018 är jag ordförande för Apotekssektionen på Sveriges Farmaceuter.

Ytterligare uppdrag jag haft är som suppleant i förbundsstyrelsen och sedan 2018 är jag ordinarie ledamot i densamma.

Arbetslivserfarenhet: Apotek har jag arbetat på sedan 1994 då jag blev färdig receptarie och idag arbetar jag på trevliga Apotek Hjärtat i Focus, Göteborg.

Det här vill jag driva om jag blir vald: Att arbeta som fackligt förtroendevald är för mig ett viktigt uppdrag och otroligt lärorikt och därför ställer jag självklart upp till omval.

De frågor som jag brinner extra mycket för är att synliggöra vårt viktiga arbete i apoteksbranschen och utveckla vår profession ytterligare då vi kan göra så mycket mer än vi gör idag för att bidra till en bra läkemedelsanvändning i Sverige.

Vidare står en god arbetsmiljö högt upp på min lista över prioriterade frågor och då även se till att våra medlemmar ute på arbetsplatserna får det stöd och den information de behöver för att kunna hävda sina rättigheter. 

 

Gunilla Johansson, 
Apoteket Avion, Umeå

Ledamot i apotekssektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: Jag har varit Skyddsombud på APL mellan 2008-2013 och fortsatte med det uppdraget när jag började på öppenvårdsapotek. Nu sitter jag med i styrelsen för Apotekssektionen och Akademikerföreningen Apoteket AB, jag har även rollen som förhandlingsombud och är Huvudskyddsombud i norra regionen.

Arbetslivserfarenhet: Jag har jobbat som tandsköterska, privat och på käkkirurgen, undersköterska och receptarie med extemporebehörighet, började jobba på APL med tillverkning och sedan på öppenvårdsapotek, är nu stationerad på apoteket Avion i Umeå.

Det här vill jag driva om jag blir vald: Min drivkraft är arbetsmiljön, jag vill vara med och förändra, påverka och hjälpa medarbetare. Jobba för det som medlemmarna tycker är viktigt, vara rådgivare och bollplank. Många frågor handlar om stress, bemanning och rimliga scheman. Jag vill se till att saker och ting går rätt till och jag har inga problem med att ställa de obekväma frågorna till arbetsgivaren.

*bild saknas*

Frida König, 
Apoex, Stockholm

Ledamot i apotekssektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: Satt i akademikerföreningsstyrelsen på APL i 1 år. Sitter i dagsläget apotekssektionsstyrelsen samt i avtalsdelegationen

Arbetslivserfarenhet: Har tidigare arbetat ca 3 år på öppenvårdsapotek, och är nu inne på mitt 3e år på sjukhusapotek.

Det här vill jag driva om jag blir vald: I dagsläget är jag den enda i styrelsen som representerar sjukhusapotekens verksamhet, något som jag är stolt över och gärna vill fortsätta att göra. Vår verklighet ser väldigt annorlunda ut än den på öppenvårdsapotek, och jag tycker att det är viktigt att fortsätta lyfta även i framtida dialoger.

Patricia Hewardt,
Kronans Apotek, Örebro

Ledamot i apotekssektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: Nej, inte ännu. 

Arbetslivserfarenhet: Strax efter mina apotekarstudier i Slovakien flyttade jag till Tjeckien, där jobbade jag i drygt ett år. Sedan flyttade jag till Sverige och började jobba på Kronans Apotek. Under mina fem år i Sverige har jag testat olika roller på apoteket – jag jobbade både som farmaceut, läkemedelsansvarig och apotekschef. Just nu jobbar jag som klusterapotekschef på Kronans Apotek Örebro Krämaren & Baronbackarna och Kumla. 

Det här vill jag driva om jag blir vald: Först och främst skulle jag vilja fokusera på ARBETSMILJÖFRÅGOR – denna fråga är stor och ganska komplex men samtidigt väldigt enkel. Jag tycker inte att en bra arbetsmiljö ska vara något speciellt eller sällsynt, alla har rätt till att ha en bra arbetsmiljö! Jag skulle även vilja lyfta fram UTLÄNDSKA FARMACUETER - hjälp och stöd men även deras villkor på arbetsmarknaden.

Alice Kaic,
Kronans Apotek, Malmö

Ledamot i apotekssektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: Mitt fackliga arbete påbörjade jag 2017. Som regionalt förhandlingsombud för akademikerföreningen vid Kronans Apotek och sedan 2019 verksam som ordförande för densamma. I dagsläget sitter jag även med i apotekssektionsstyrelsen.

Arbetslivserfarenhet: Jag har arbetat på apotek sedan 2015 då jag blev färdigutbildad farmaceut

Det här vill jag driva om jag blir vald: Det fackliga uppdraget är för mig ett mycket viktigt uppdrag men ack så lärorikt och stimulerande där man representerar medlemmarna och deras rättigheter. Att vara med och påverka beslut som gör skillnad för medlemmen som t.ex. arbetsmiljön är en driftkraft i sig för mig men även att stärka vår profession ute på apoteken och arbeta för en god läkemedelsanvändning står mig varmt om hjärtat.

 

Agnieszka Madej, Apotea, Morgongåva

Ledamot i apotekssektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: Jag var med och bildade Akademikerföreningen på Apotea för 2 år sedan och har sedan dess varit ordförande i föreningen. Jag sitter just nu i Apotekssektionens styrelse.


Arbetslivserfarenhet:
Jag har sedan jag blev färdig apotekare 2009 jobbat på öppenvårdsapotek. De senaste 4 åren jobbar jag på Apotea som är ett av få apotek som enbart har e-handel.  

Det här vill jag driva om jag blir vald: Arbetsmiljöfrågor och arbetsvillkor är något som jag tycker är viktigt för oss som jobbar på apotek. Jag vill i styrelsen kunna bidra med min erfarenhet av att jobba på ett nätapotek då arbetet till viss del skiljer sig från hur det är att jobba på andra öppenvårdsapotek.

*Bild saknas*

Aida Redzic, Apoteksgruppen, Västerås

Ledamot i apotekssektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: -


Arbetslivserfarenhet: 
-

Det här vill jag driva om jag blir vald: -

*Bild saknas*

Sandra Jonsson, Apoteket AB, Umeå

Ledamot i apotekssektionens styrelse 2020-2022.

 Facklig erfarenhet: -


Arbetslivserfarenhet: 
-

Det här vill jag driva om jag blir vald: -