Om sektionsval 2020

Under juli tillträdde nya sektionsstyrelser. Nedan följer en presentation av arbetet inom sektionsstyrelserna.

Vad gör sektionsstyrelsen?

Ett engagemang i en av förbundets sektioner innebär en möjlighet att förbättra villkoren för medlemmarna, både avtalsmässigt och professionsmässigt. När du är förtroendevald inom ditt företag eller din myndighet kan du påverka dess utveckling och villkoren för dina kollegor. Inom en sektion kan du påverka utvecklingen för hela branschen, inklusive utbildning och övergripande styrningar för sektorn.

Sektionsstyrelsens uppgift är att representera medlemmarna och deras lokalföreningars intressen inom förbundet. Sektionsordförandens uppgift är att hålla ihop sektionens övergripande arbete. Sektionsledamöterna sätter sig in i utarbetade underlag, samt kan även själva förbereda olika punkter, samt deltar aktivt i sektionsstyrelsens möten.

Om en avtalsrörelse skulle infalla under mandatperioden utgör sektionsstyrelsen ofta förhandlingsdelegation för det eller de avtalsområden som sektionen representerar.

Läs mer om sektionerna
Apotekssektionen
Industrisektionen
Offentligsektionen
Studentsektionen