Presentationer av medlemmarna i den tillträdande industrisektionen

*Bild saknas*

Tuulikki Lindmark, TuuLifeScience AB, Uppsala

Ordförande för industrisektionen 2020-2022

Facklig erfarenhet: I egenskap av sektionsordförande sitter jag i Förbundsstyrelsen

Arbetslivserfarenhet: Apotekare. Disputerad 1997 på Farm.fak i Uppsala, Jobbat i LM-industrin sedan dess i både större men ffa små bolag. Jobbat med preklinisk LM-utveckling med farmaceutiska frågor på väg in i till klinisk prövning. Arbetar idag i egen konsultfirma, jobbar framför allt med s.k. CMC-frågeställningar. 

Det här vill jag driva om jag blir vald: Fortsatt arbete med de frågor vi redan arbetat med ett tag:

  • Synliggöra förbundet för våra industrimedlemmar och visa på mervärdet i att vara medlem: tillgång till ett proffessionsnätverk, skapa möten; förse med bra lönestatistik, mm
  • Tydliggöra proffessionen, dvs alla de områden våra industrimedlemmar jobbar inom. Dels inom förbundet, men även mot andra proffessioner, beslutsfattare, allmänhet, studenter mfl. En del av det är att fortsätta att upplysa om hur arbetsmarknaden för industrifarmaceuter ser ut och förändras.

*bild saknas*

Marianne Andersson,
AstraZeneca Göteborg

Ledamot i industrisektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: Ledamot i industrisektionen och ersättare för industrisektionens ordförande i förbundsstyrelsen. Lokalfackligt engagerad som  facklig klubbordförande för AF på AstraZeneca i Göteborg. 

Arbetslivserfarenhet: Har jobbat både inom apotek och industri. Jobbar idag med regulatory affairs på AstraZeneca i Göteborg. 

Det här vill jag driva om jag blir vald: Jobba för att stärka professionen och synliggöra farmaceutens nytta i samhället. Fackligt behöver vi förstå hur digitaliseringen påverkar vår yrkesroll och förbereda oss för det.

 

Doaa Hassan,
AstraZeneca, Gärtuna

Ledamot i industrisektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: har inte varit aktiv som yrkesverksam utan var engagerad i studentsektionen.

Arbetslivserfarenhet: Arbetar för närvarande på Valideringens QA på AstraZeneca

Det här vill jag driva om jag blir vald:  Jag skulle vilja utöka kunskapen om vilka utvecklingsmöjligheter farmaceuter har i industrin och vad de olika rollerna innebär då jag själv har upplevt att många har en fel uppfattning om tex. vad gör man som kvalitetssäkrare.  

 

Anders Jensen, MSD, Stockholm

Ledamot i industrisektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: För ca 15 år sedan lämnade jag Sveriges Farmaceuter då jag inte upplevde någon relevans eller intresse för mig som industrianställd. Ingen reaktion alls; inte ens en enkät om varför jag lämnade. Gick med igen efter ett par år då jag tycker det är viktigt och värdefullt att Sveriges Farmaceuter finns.

Arbetslivserfarenhet: Har bred erfarenhet med tidigare roller inom klinisk forskning, försäljning, affärsutveckling och nu inom "market access" som Pricing & Tender Manager på MSD.

Det här vill jag driva om jag blir vald: Efter många år som industrianställd apotekare vet jag nyttan av att förstå både de medicinska och ekonomiska värden och konsekvenser av läkemedel. Vi måste förbättra, förmedla och vid behov försvara vår kompetens när saken handlar om läkemedel. Det är viktigt att utbildningen av framtida farmaceuter är minst lika relevant för anställning inom industrin (och det offentliga) som på apotek. Kanske finns det inspiration att hämta från omåttligt populära ingenjörsutbildningarna inom industriell ekonomi?

*Bild saknas*

Parshin Saadatirad, Mylan AB, Stockholm

Ledamot i industrisektionens styrelse 2020-2022.

 

Facklig erfarenhet: -

Arbetslivserfarenhet: -

Det här vill jag driva om jag blir vald: -

*Bild saknas*

Claes Jagensjö, Jagensjö Pharma Consulting AB, Stockholm

Ledamot i industrisektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: -

Arbetslivserfarenhet: -

Det här vill jag driva om jag blir vald: -

*Bild saknas*

Helena Tornberg, Apotekarsocieteten, Stockholm

Ledamot i industrisektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: -

Arbetslivserfarenhet: -

Det här vill jag driva om jag blir vald: -

*Bild saknas*

Roger Tameh, Mylan AB, Uppsala

Ledamot i industrisektionens styrelse 2020-2022.

Facklig erfarenhet: -

Arbetslivserfarenhet: -

Det här vill jag driva om jag blir vald: -