Pengar att få - sök våra stipendier!

Sveriges Farmaceuter förvaltar två stiftelser som delar ut stipendier, både till behövande farmaceuter eller deras anhöriga, och för att främja vetenskapliga studier inom farmaci.Ta chansen att söka dem!

Frågor?

Kontakta oss här

Observera att din ansökan ska vara oss till handa innan den 15/5. 

Stiftelsen Nils och Karin Brunius fond

Stiftelsens ändamål är utdelning av medel till behövande gamla eller sjuka farmaceuter eller deras anhöriga (änka/änkling, barn).

Ansökan ska ske på blanketten som finns nedan och en kopia på din deklaration ska bifogas.
Ej kompletta ansökningar kommer att lämnas utan åtgärd. Alla som ansöker får en bekräftelse på att ansökan kommit in.

Ansökningsblankett


Stiftelsen Sveriges Farmacevtiska Sällskap

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisnings- eller studieverksamhet inom farmacins område samt främja sammanhållningen mellan farmacevter nationellt och internationellt. Detta ändamål skall tillgodoses genom direkta anslag till enskilda farmacevter eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet. 

Ansökningsblankett


Sacos fackliga stipendiefond

Du som är tjänsteman vid Sacos eller Sacoförbundens centrala eller lokala kanslier eller är förtroendevald inom Sacos eller Sacoförbundens centrala, regionala eller lokala organisation är berättigad att söka medel från Stipendiefonden.

Läs mer om Sacos fackliga stipendiefond här