18 november 2022, 08:33

Valberedningens nomineringar inför fullmäktige

Med en vecka kvar till fullmäktige 2022, presenterar den centrala valberedningen nu sina nomineringar till förbundets centrala poster, däribland förbundsstyrelsen.

- Vår strategi att intervjua alla i styrelsen gav oss en bra översikt över hur deras arbete har fungerat och var eventuella förändringar behövs ses över och det gör att vi kan känna oss nöjda med att ta allas perspektiv, säger Lina Jonsson, en av ledamöterna i den centrala valberedningen.

Resultatet av valberedningens arbete presenteras i form av ett dokument med resonemang och en lista med kandidatpresentationer baserade på en intervjufrågemall. Arbetet har fortlöpt otippat bra, menar Hanna Rickberg, sammankallande ledamot i valberedningen.

- Samarbetet mellan oss tre tappra har varit gott. Lite stressigt på slutet och kort deadline till kandidaterna för texterna till fullmäktigedokumentationen, det ber vi om ursäkt för! Intressant och värdefullt med djupintervjuerna – det gav oss mycket. Vi har en stor mångfald inom farmaceutyrket, det finns mer som förenar än som splittrar – att ena förbundet är en prioritet hos många, säger Hanna Rickberg.

Den 25-26 november äger ordinarie fullmäktige rum. Då ska förbundets riktning och vilka som ska tillsätta de centrala posterna, däribland förbundsstyrelsen, beslutas. Fullmäktige röstar om valberedningens nomineringar som även medlemmar från och med idag får chans att lära sig mer om.

- Det känns lite pirrigt såklart och också roligt att vårt arbete nu är ute hos medlemmar och fullmäktigeledamöter. Det inkom önskemål från medlemmar om att processen skulle vara transparent och vi har försökt att efterleva detta – så vi uppmuntrar alla att läsa valberedningens resonemang på webben, det beskriver både processen och vår analys kring behoven, säger Hanna Rickberg.

Läs valberedningens resonemang och nomineringar här

Nyheter

26 november 2022, 15:45

Sveriges Farmaceuters fullmäktige avslutat

Under helgen genomfördes årets ordinarie fullmäktigemöte. På dagordningen stod bland annat att...

25 november 2022, 13:00

Fullmäktige 2022 är igång

Idag inleds fullmäktige. Förbundets riktning de kommande åren ska beslutas: centrala poster ska...

23 november 2022, 14:36

Försäkringsskydd vid hemarbete

I flera branscher är numer hybridarbete vanligt förekommande. Hur fungerar det med försäkringssky...