09 mars 2022, 15:58

Sveriges Farmaceuter beviljade medel för projekt SENNA för 2022

Sveriges Farmaceuter har för sjätte gången fått ansökan om främjandemedel beviljat av Arbetsförmedlingen för att kunna bedriva projekt SENNA. Projektet syftar till att påskynda nyanlända farmaceuters etablering på den svenska arbetsmarknaden genom att synliggöra deras kompetens och främja användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Projektet startade 2017 och bedrivs tillsammans med Almega Tjänsteförbunden, Svensk Handel, Sveriges Apoteksförening och LIF.

Förbundet kommer inom kort att påbörja rekryteringen av en projektledare för SENNA 2022.

Nyheter

29 september 2022, 09:07

Debatt: "Sverige behöver en forskningsminister"

Vi har över årens lopp sett skillnaden på hur förutsättningarna för vårt arbete har förbättrats n...

27 september 2022, 11:14

Viktigt att rutiner finns på apotek för att hantera hot och våld

Ett antal apotek i Mellansverige rånats de senaste dagarna. I ett systematiskt arbetsmiljöarbete...

26 september 2022, 16:06

Rapport från FIP i Sevilla

Förra veckan genomförde FIP (International Pharmaceutical Federation) äntligen sin 80:e globala...