09 mars 2022, 15:58

Sveriges Farmaceuter beviljade medel för projekt SENNA för 2022

Sveriges Farmaceuter har för sjätte gången fått ansökan om främjandemedel beviljat av Arbetsförmedlingen för att kunna bedriva projekt SENNA. Projektet syftar till att påskynda nyanlända farmaceuters etablering på den svenska arbetsmarknaden genom att synliggöra deras kompetens och främja användandet av arbetsmarknadspolitiska insatser.

Projektet startade 2017 och bedrivs tillsammans med Almega Tjänsteförbunden, Svensk Handel, Sveriges Apoteksförening och LIF.

Förbundet kommer inom kort att påbörja rekryteringen av en projektledare för SENNA 2022.

Nyheter

26 november 2022, 15:45

Sveriges Farmaceuters fullmäktige avslutat

Under helgen genomfördes årets ordinarie fullmäktigemöte. På dagordningen stod bland annat att...

25 november 2022, 13:00

Fullmäktige 2022 är igång

Idag inleds fullmäktige. Förbundets riktning de kommande åren ska beslutas: centrala poster ska...

23 november 2022, 14:36

Försäkringsskydd vid hemarbete

I flera branscher är numer hybridarbete vanligt förekommande. Hur fungerar det med försäkringssky...