18 november 2022, 15:26

Förening bildad i Region Kronoberg

Region Kronoberg har en nybildad lokal förening. I slutet på förra veckan hölls ett konstituerande årsmöte där styrelse, revisor och valberedning utsågs samt stadgar röstades igenom.

Lokalföreningar är medlemmarnas bästa sätt att få gehör för sina frågor på arbetsplatsen, menar Daniel Skoglund, förändringsledare på Sveriges Farmaceuter.

- Föreningen lyfter farmaceutiska frågor och perspektiv för arbetsgivaren och representerar de anställda farmaceuterna inom organisationen. Kärnan i uppdraget är att representera sin profession i organisationen när beslut ska fattas, säger Daniel Skoglund.

Hur går det till när en förening bildas?

En förening bildas genom att en person kontaktar Sveriges Farmaceuters förbundskansli och uttrycker en önskan om lokal representation på arbetsplatsen.

Därefter kallas de anställda till ett medlemsmöte på arbetsplatsen där Sveriges Farmaceuter berättar om vad en förening är och vad den gör. Om medarbetarna vill ha en förening, utses en interimistisk valberedning med uppdrag att hitta personer till föreningens styrelse.

När detta är gjort, hålls ett konstituerande årsmöte och föreningen bildas. Den nybildade föreningen får därefter en facklig grundkurs för att kunna bedriva sitt arbete på bästa sätt.

Läs mer om vad en lokalförening gör här 

 

 

Nyheter

26 november 2022, 15:45

Sveriges Farmaceuters fullmäktige avslutat

Under helgen genomfördes årets ordinarie fullmäktigemöte. På dagordningen stod bland annat att...

25 november 2022, 13:00

Fullmäktige 2022 är igång

Idag inleds fullmäktige. Förbundets riktning de kommande åren ska beslutas: centrala poster ska...

23 november 2022, 14:36

Försäkringsskydd vid hemarbete

I flera branscher är numer hybridarbete vanligt förekommande. Hur fungerar det med försäkringssky...