26 september 2022, 16:06

Rapport från FIP i Sevilla

Förra veckan genomförde FIP (International Pharmaceutical Federation) äntligen sin 80:e globala kongress, i Sevilla. Kongressen har blivit uppskjuten i två år och glädjen over att ses och kunna dela erfarenheter från pandemin märktes tydligt på alla deltagare.  FIP är en sammanslutning mellan 151 medlemsorganisationer internationellt, och Sveriges Farmaceuter fanns på plats i Sevilla som  representant för farmaceuter i Sverige.

Kongressens tre huvudområden var: ”Never waste a crisis — Learnings for future preparedness”; ”Science and evidence supporting the response to COVID-19” och ”Dealing with new and extraordinary ethical challenges”.

-          Pandemin och dess efterverkningar genomsyrade hela kongressen. Både seminarierna och samtal med internationella kollegor gjorde tydligt att länderna har och har haft olika perspektiv, utmaningar och förutsättningar, säger Sandra Jonsson, Ordförande för Sveriges Farmaceuter.

En av frågeställningarna som belystes var den omfattande infodemi som pågick under pandemin. Desinformation och felaktig information spreds likt ett virus. Även om det var utmanande för hälso- och sjukvårdspersonal att sålla i stora mängder information, bland annat från myndigheter, blev det tydligt vilken viktig roll som de spelade i att istället sprida fakta. Inte minst i de många länder där åtkomsten till hälso- och sjukvården begränsades för patienter medan apotek fortfarande var öppna.

Hur säkerställer vi att en individ har förmågan kan förstå och använda information om sin läkemedelsbehandling? Begreppet ”hälsolitteracitet” (health literacy) var även det en av frågeställningarna som diskuterades under kongressen. Bland annat lyftes vikten av att information måste ges på ett sätt som kan nå grupper med olika kunskapsnivåer, och att det är viktigt med lyhördhet inför individers förutsättningar.

Under kongressen fick Sveriges Farmaceuter möjlighet att presentera framgångarna i Senna-projektet. Nyfikna besökare fick höra hur projekt Senna hjälpt att snabba på och underlätta etableringen av nyanlända farmaceuter på den svenska arbetsmarknaden sedan 2017.
Här kan du se postern som presenterades, i den finns även statistik kopplad till projektet.

Farmaceutiska tjänster på apotek väcker intresse och en stor del av arbetet inom FIP går ut på att dela med sig för att lära av varandras misstag och dra nytta av de goda exempel som finns. Vi blev därför inbjudna att presentera arbetet med Farmaceutiska tjänster i Sverige för andra medlemsorganisationer. Erika Larsson från Sveriges Farmaceuter och Fredrik Boström från Sveriges apoteksförening presenterade tillsammans och fick många initierade frågor från de deltagande ländernas representanter.

-          FIP är en organisation som främjar nätverk och lärande, så också kongressen. Även om det inte är möjligt för alla att delta, finns det flera intressanta och kunskapshöjande webbinarier på FIP:s hemsida, säger Sandra Jonsson.  

Ta del av FIP:s kostnadsfria webbinarier här

Bildkollage: Uppe t.v. Lars-Åke Söderlund (Vice president FIP) och Sandra Jonsson; nere t.v. Greta Torbergsen (CEO för Norges farmaeutiske forening), Maija Pirttijärvi (ordförande för Finnish Pharmacists' Association) och Sandra Jonsson; till höger Erika Larsson (professionsutvecklare Sveriges Farmaceuter) och Fredrik Boström (chefsfarmaceut Sveriges apoteksförening) presenterar farmaceutiska tjänster. 

Nyheter

26 november 2022, 15:45

Sveriges Farmaceuters fullmäktige avslutat

Under helgen genomfördes årets ordinarie fullmäktigemöte. På dagordningen stod bland annat att...

25 november 2022, 13:00

Fullmäktige 2022 är igång

Idag inleds fullmäktige. Förbundets riktning de kommande åren ska beslutas: centrala poster ska...

23 november 2022, 14:36

Försäkringsskydd vid hemarbete

I flera branscher är numer hybridarbete vanligt förekommande. Hur fungerar det med försäkringssky...