23 november 2022, 14:36

Försäkringsskydd vid hemarbete

I flera branscher är numer hybridarbete vanligt förekommande. Hur fungerar det med försäkringsskydd när man arbetar hemifrån? Sveriges Farmaceuter reder ut vad som gäller.

Som anställd omfattas du generellt av en eller två arbetsplatsförsäkringar. Den ena är lagstadgad och administreras av Försäkringskassan, den andra är kollektivavtalad (TFA, TFA-KL eller PSA) och administreras av försäkringsbolaget AFA. Försäkringarna styrs av samma princip och kompletterar varandra. 

Försäkringsskyddet är dock inte heltäckande vid distansarbete. Råkar du ut för en olycka i hemmet när du arbetar, gäller, till skillnad från när du arbetar fysiskt på din arbetsplats, att olyckan i står i påtagligt och direkt samband med förvärvsarbete som utförs. Du ska alltså ha skadat dig när du utfört dina arbetsuppgifter, exempelvis suttit vid datorn och svarat på mejl. Är du i stället exempelvis på väg till köket för att hämta kaffe, är du sannolikt inte skyddad vid ett olycksfall eftersom olyckad inte orsakats direkt av arbetet.

Som medlem i Sveriges Farmaceuter kan du teckna förmånliga försäkringar genom Akademikerförsäkring. De uppmanar anställda att se över sitt försäkringsskydd.

– Du behöver själv komplettera din arbetsskadeförsäkring med en egen försäkring som skyddar dygnet runt, alla dagar i veckan, säger Cecilia Fochsen, produktansvarig på Akademikerförsäkring.

Läs mer hos Akademikerförsäkring

Läs mer hos AFA-försäkring

Nyheter

26 november 2022, 15:45

Sveriges Farmaceuters fullmäktige avslutat

Under helgen genomfördes årets ordinarie fullmäktigemöte. På dagordningen stod bland annat att...

25 november 2022, 13:00

Fullmäktige 2022 är igång

Idag inleds fullmäktige. Förbundets riktning de kommande åren ska beslutas: centrala poster ska...

23 november 2022, 14:36

Försäkringsskydd vid hemarbete

I flera branscher är numer hybridarbete vanligt förekommande. Hur fungerar det med försäkringssky...