29 september 2022, 09:07

Debatt: "Sverige behöver en forskningsminister"

Vi har över årens lopp sett skillnaden på hur förutsättningarna för vårt arbete har förbättrats när det har funnits en stark minister för högre utbildning och forskning. Det skriver Sveriges Farmaceuter genom Forska!Sverige och representanter för akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer inom medicinsk forskning.

Grattis till den möjlighet som det innebär att få talmannens uppdrag att försöka bilda en regering, Ulf Kristersson.

En prestigefull roll

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande, stiftelse som verkar för att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet, för hälsa och välstånd. Vår vision är att medicinsk forskning för hälsa och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del.

Såvitt vi har hört diskuteras dock inte ansvarsområdet högre utbildning och forskning i samma grad som andra områden, vilket oroar oss.

Under de senaste dagarna har vi följt spekulationerna kring vilken ministerpost som kommer gå till vilken politiker i en moderatledd regering. Vi gläds över att ambitionen tycks vara att ministrarna ska ha relevant bakgrund och gedigen kompetens inom sin ministerportfölj. Såvitt vi har hört diskuteras dock inte ansvarsområdet högre utbildning och forskning i samma grad som andra områden, vilket oroar oss.

Forskning och utveckling ligger till grund för det välstånd Sverige har i dag. Ska vi fortsätta att vara en världsledande kunskaps- och forskningsnation behövs en kunnig minister för området. Ser vi till andra länder så är den ministerposten en prestigefull och mycket viktig roll.

Avgörande med rätt bakgrund

Vi som skriver till dig består av Forska!Sveriges styrelse och representanter från stiftelsens medlemsorganisation ”Agenda för hälsa och välstånd”. Vi representerar akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer främst inom medicinsk forskning.

Det är våra medarbetare och medlemmar som stod i frontlinjen för att hantera och bekämpa pandemin, som utvecklar ny diagnostik och effektivare behandlingar, som arbetar för att Sverige ska vara en världsledande kunskapsnation och representerar en av landet största exportbranscher. Vi har över årens lopp sett skillnaden på hur förutsättningarna för vårt arbete förbättrats när det har funnits en stark minister för högre utbildning och forskning.

Se detta brev som en vänlig påminnelse om vikten av att tillsätta en minister för högre utbildning och forskning med lämplig bakgrund och expertis inom området. Det kommer vara avgörande för att ni under mandatperioden ska kunna jobba effektivt med beslut som gynnar befolkningens hälsa och landets välstånd.

Debattartikeln är publicerad på Altinget, se den här

Nyheter

26 november 2022, 15:45

Sveriges Farmaceuters fullmäktige avslutat

Under helgen genomfördes årets ordinarie fullmäktigemöte. På dagordningen stod bland annat att...

25 november 2022, 13:00

Fullmäktige 2022 är igång

Idag inleds fullmäktige. Förbundets riktning de kommande åren ska beslutas: centrala poster ska...

23 november 2022, 14:36

Försäkringsskydd vid hemarbete

I flera branscher är numer hybridarbete vanligt förekommande. Hur fungerar det med försäkringssky...