23 juni 2022, 08:07

Debatt: Farmaceuternas lojalitet utnyttjas

Under pandemin har hälso- och sjukvårdspersonal med rätta uppmärksammats för sina insatser. En bortglömd grupp i detta sammanhang är dock receptarier och apotekare som bl.a. arbetar på landets öppenvårdsapotek.

När primärvården i mångt och mycket gick över till digitala kontakter och den slutna vården verkligen var sluten så var öppenvårdsapoteken öppna under hela pandemin. Personalen har därför hanterat mycket mer än vad de vanligtvis gör genom att till exempel lämna ut covid-test till allmänheten och varit allmänhetens första kontakt med hälso- och sjukvården på ett helt annat sätt än i normalfallet.

Arbetsgivarna har under pandemin utnyttjat farmaceuternas lojalitet, skriver Sandra Jonsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter, i en debattartikel på dagensmedicin.se idag. I debattartikeln uppmärksammar Sandra även att arbetsmiljön på dagens apotek är så dålig att patientsäkerheten riskerar att hotas.

Läs debattartikeln på dagensmedicin.se här

Nyheter

26 november 2022, 15:45

Sveriges Farmaceuters fullmäktige avslutat

Under helgen genomfördes årets ordinarie fullmäktigemöte. På dagordningen stod bland annat att...

25 november 2022, 13:00

Fullmäktige 2022 är igång

Idag inleds fullmäktige. Förbundets riktning de kommande åren ska beslutas: centrala poster ska...

23 november 2022, 14:36

Försäkringsskydd vid hemarbete

I flera branscher är numer hybridarbete vanligt förekommande. Hur fungerar det med försäkringssky...