23 juni 2022, 08:07

Debatt: Farmaceuternas lojalitet utnyttjas

Under pandemin har hälso- och sjukvårdspersonal med rätta uppmärksammats för sina insatser. En bortglömd grupp i detta sammanhang är dock receptarier och apotekare som bl.a. arbetar på landets öppenvårdsapotek.

När primärvården i mångt och mycket gick över till digitala kontakter och den slutna vården verkligen var sluten så var öppenvårdsapoteken öppna under hela pandemin. Personalen har därför hanterat mycket mer än vad de vanligtvis gör genom att till exempel lämna ut covid-test till allmänheten och varit allmänhetens första kontakt med hälso- och sjukvården på ett helt annat sätt än i normalfallet.

Arbetsgivarna har under pandemin utnyttjat farmaceuternas lojalitet, skriver Sandra Jonsson, ordförande för Sveriges Farmaceuter, i en debattartikel på dagensmedicin.se idag. I debattartikeln uppmärksammar Sandra även att arbetsmiljön på dagens apotek är så dålig att patientsäkerheten riskerar att hotas.

Läs debattartikeln på dagensmedicin.se här

Nyheter

23 juni 2022, 08:07

Debatt: Farmaceuternas lojalitet utnyttjas

Under pandemin har hälso- och sjukvårdspersonal med rätta uppmärksammats för sina insatser. En...

21 juni 2022, 11:00

Ändringar i ITP från 2023

Från och med 2023 blir det ändringar i ITP-avtalet, det har PTK och Svenskt Näringsliv kommit...

10 juni 2022, 15:27

Sektionsvalen är klara – här är dina nya sektionsstyrelser

Nu är sektionsvalen för Sveriges Farmaceuters sektioner klara. Strax över 550 medlemmar röstade i...