24 november 2021, 13:14

Valberedningens arbete klart

Valberedningens arbete inför fullmäktige har i år i stor utsträckning bestått av att leta kandidater till vakanta poster i Sveriges Farmaceuters styrelse och Centrala Valberedning. De har samtalat med sektionerna, presidiet samt förbundsdirektören, och har fått in förslag och tips på olika kandidater.

– Våra samtal med föreslagna och intresserade personer, våra diskussioner runt det framtida arbetet i styrelsen och kriterierna, har gjort att vi äntligen kan förorda kandidater som vi verkligen tror på till den kommande styrelsen, säger Centrala Valberedningens ordförande Eva Annerwall.

Valberedningens förslag för styrelsen, som avser fyllnadsval på ett år, ser ut som följer:
Ledamot, Offentligsektionen: Christina Ljungberg Persson
Personlig ersättare, Offentligsektionen: Sonny Larsson
Personlig ersättare, Industrisektionen: Shahpar Ghobadi

Inom Centrala Valberedningen finns det två poster som fortfarande är vakanta: en ledamot för Apotekssektionen och en ledamot för Offentligsektionen. 

– De som är intresserade av någon av dessa lediga poster är välkomna att höra av sig till oss inom Valberedningen, säger Eva Annerwall.

– Angående Forum för Etikfrågor så kommer vi att förorda en genomlysning av verksamhetens utformning och ett omtag så att en nystart kan ske efter fullmäktige 2022, avslutar Eva Annerwall.

Nyheter

02 december 2021, 10:20

Nominera Årets brobyggare!

För fjärde året i rad delar Sveriges Farmaceuter, tillsammans med Dagens Medicin, ut ett pris för...

27 november 2021, 13:11

Fullmäktige pekade ut riktningen för 2022

Under helgen genomfördes årets ordinarie fullmäktigemöte i en positiv anda. Fullmäktige pekade ut...

25 november 2021, 08:56

Medlemsrådgivningen tillfälligt stängd 26/11

Vår medlemsrådgivning kommer att hålla stängt på fredagen den 26/11.  Välkommen att ringa på våra...