10 juni 2021, 07:46

Sveriges Farmaceuter tillstyrker förslag om Pneumokockvaccinationsprogram

Regeringen gav tidigare i år Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera om pneumokockvaccination bör införas som ett särskilt vaccinationsprogram för personer 75 år och äldre. I sin utredning bedömer Folkhälsomyndigheten att ett sådant vaccinationsprogram bör etableras i Sverige. Beslutsunderlaget skickades ut på remiss i maj månad, bland annat till Sveriges Farmaceuter som nu har tillstyrkt förslaget.

Pneumokocker är en vanlig bakterie hos människor som huvudsakligen finns i näsan och svalget. Bakterien kan orsaka olika sjukdomstillstånd, exempelvis bihåleinflammation eller öroninflammation, men även ett flertal allvarligare infektioner som exempelvis lunginflammation, hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och hjärtsäcks- eller hjärtklaffsinflammation.

Enligt WHO:s beräkningar dör 1,6 miljoner personer i världen årligen av allvarlig pneumokocksjukdom. Lunginflammation är den vanligaste orsaken till död till följd av infektioner i Europa, och pneumokocker ligger bakom en stor andel av dessa dödsfall.

Pneumokocksjukdom drabbar i första hand små barn, personer i vissa riskgrupper samt äldre personer. Pneumokocksjukdom ingår idag i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i Sverige, och 2016 föreslogs ett särskilt vaccinationsprogram mot pneumokocksjukdom för vissa medicinskt definierade riskgrupper. Utredningen som låg till grund för det föreslagna särskilda vaccinationsprogrammet omfattade inte äldre personer som inte hade några andra riskfaktorer, utöver ålder, för att drabbas av allvarlig pneumokocksjukdom. I mars i år fick Folkhälsomyndigheten uppdraget att uppdatera underlaget, och bedöma om vaccination mot pneumokocksjukdom av personer 75 år och äldre bör omfattas av ett särskilt vaccinationsprogram. Sveriges Farmaceuter delar Folkhälsomyndighetens bedömning om att ett sådant särskilt vaccinationsprogram bör etableras i Sverige.

Läs Folkhälsomyndighetens beslutsunderlag i sin helhet (PDF).

Nyheter

11 juni 2021, 09:30

Debatt: Studenter måste ges förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden

Kraftfulla åtgärder krävs för de universitets- och högskolestudenter som går ut i arbetslivet i...

10 juni 2021, 07:46

Sveriges Farmaceuter tillstyrker förslag om Pneumokockvaccinationsprogram

Regeringen gav tidigare i år Folkhälsomyndigheten i uppdrag att analysera om pneumokockvaccinatio...

07 juni 2021, 17:07

Nästa steg mot ett nytt avtal om trygghet på arbetsmarknaden

Idag presenterar regeringen lagförslag med utgångspunkt i den överenskommelse om anställningstryg...